Driftsøkonomi

Her får du et overblik over hvordan driftsøkonomien for de enkelte udsugningsløsninger kommer til at se ud. De opstillede forudsætninger danner grundlag for troværdige og præcise beregninger.

Forudsætninger:

  • Konstant drift: Kl. 07.00 til 07.00, 24 timer pr. døgn, 5 dage pr. uge, 260 døgn pr. år.
  • Dagdrift: Kl. 07.00 til 17.00, 10 timer pr. døgn, 5 dage pr. uge, 260 døgn pr. år.
  • Natstop: Kl. 17.00 til 07.00, 14 timer pr. døgn, 5 dage pr. uge, 260 døgn pr. år.
  • Elpris inkl. afgifter pr. kWh: 1,74 kr.
  • Døgn med opvarmning pr. år: 174
  • Fjernvarmepris inkl. afgifter pr. kWh: 0,55 kr. 
  • Ventilator: KVKE 250EC
  • Grundventilation: 400 m3/h, Ps = 100 Pa, ved 3,98 V, El-effekt: 0,037 kW. Eftervarmeeffekt ved middel udetemperatur +4 °C: 2,19 kW
  • Forceret ventilation: 950 m3/h, Ps = 200 Pa, El-effekt: 0,196 kW. Eftervarmeeffekt ved middel udetemperatur +4 °C: 5,19 kW

Kilder:

El-pris: Energitilsynet. "Prisstatistik for forsyningspligtig el". September 2013

Metode: Pris for "Husholdninger" inkl. afgifter, men fratrukket moms.

Varmepris: Energitilsynet. "Prisstatistik for fjernvarmeområdet". August 2013

Metode: Gennemsnitlig forbrugerpris fratrukket moms

Eftervarme forbrug: SBI rapport 135 "Vejrdata - Dansk referenceår TRY"

Metode: Årsmiddeltemperatur +4 °C i opvarmningsperioden, 8 måneder (ekskl. jun-jul-aug-sep).

 

Udsugningsløsning 1

EC-ventilator indreguleret til 950 m3/h (100%).

Konstant drift Kl. 07.00 til 07.00
100%
El-forbrug pr. døgn kWh  4,704 
El-forbrug pr. år  kWh  1226 
El-pris pr. år  Kr.   2.134 
Varmeindhold i fraluft pr. døgn  kWh  124,56 
Varmeindhold i fraluft pr. år  kWh  21650 
Varmepris pr. år  Kr.   11.907

   
El- og varmepris, i alt   Kr.  14.041 

 

Udsugningsløsning 2

EC-ventilator med manuel regulering TR1 (80% af maks.).

Konstant drift Kl. 07.00 til 07.00 (delvis redreguleret)
80%
El-forbrug pr. døgn kWh  3,763 
El-forbrug pr. år  kWh  981 
El-pris pr. år  Kr.   1.707 
Varmeindhold i fraluft pr. døgn  kWh  99,65 
Varmeindhold i fraluft pr. år  kWh  17320 
Varmepris pr. år  Kr.   9.526 

   
El- og varmepris, i alt   Kr.  11.233 

 

Udsugningsløsning 3

EC-ventilator med PIR-sensor, start/stop (40% af maks.).

Konstant drift Kl. 07.00 til 07.00 (andel af tiden med fuld drift)
40%
El-forbrug pr. døgn kWh  1,882 
El-forbrug pr. år  kWh  491 
El-pris pr. år  Kr.   854
Varmeindhold i fraluft pr. døgn  kWh  49,82 
Varmeindhold i fraluft pr. år  kWh  8660
Varmepris pr. år  Kr.   4.763

   
El- og varmepris, i alt   Kr.  5.617 

 

Udsugningsløsning 4 og 5

EC-ventilator med ur (forc./stop) og CO2-, fugt-, temperaturtransmitter/-regulator.

Dagdrift Kl. 07.00 til 17.00 (andel af tiden med forceret ventilation)
50%
Dagdrift Kl. 07.00 til 17.00 (andel af tiden med grundventilation)  50% 
Natstop Kl. 17.00 til 07.00   0% 
El-forbrug pr. døgn  kWh   1,165
El-forbrug pr. år kWh 304
El-pris pr. år Kr. 528
Varmeindhold i fraluft pr. døgn  kWh  36,9 
Varmeindhold i fraluft pr. år  kWh  6414
Varmepris pr. år  Kr.   3.527

   
El- og varmepris, i alt   Kr.  4.056 

 

Udsugningsløsning 6

EC-ventilator med ur (forc./stop) og CO2-, fugt-, temperaturtransmitter/-regulator og spjældregulering.

Dagdrift Kl. 07.00 til 17.00 (andel af tiden med forceret ventilation)
30%
Dagdrift Kl. 07.00 til 17.00 (andel af tiden med grundventilation)  70% 
Natstop Kl. 17.00 til 07.00   0% 
El-forbrug pr. døgn kWh   0,847
El-forbrug pr. år kWh 221
El-pris pr. år Kr. 384
Varmeindhold i fraluft pr. døgn  kWh  30,9 
Varmeindhold i fraluft pr. år  kWh  5371
Varmepris pr. år  Kr.   2.954

   
El- og varmepris, i alt Kr. 3.338

×
×
×
×
×
×
×