Projekteringshjælp

Uddrag af BR18, DS 447, DS 490, Ecodesign og anbefalinger.

Luftmængde 

 • Ved beregning af luftmængden tages højde for både lovkrav og behovet for at regulere på luftmængden afhængig af anvendelsestidspunkter, belastning i form af CO2-værdier og/eller temperaturer fordelt i de enkelte lokaler.
 • Det specifikke elforbrug til lufttransport må ikke overstige 2.100 J/m3 udeluft ved maksimalt tryktab for anlæg med variabel luftydelse.

Aggregatet 

 • Aggregatet kan være et Geniox eller Topvex med Access automatik. 
 • Varmegenvinding på min. 73% tør virkningsgrad for roterende- og modstrømsveksler. 
 • Vælg roterende veksler for høj virkningsgrad og kort byggelængde. 
 • Vælg modstrømsveksler så lugtoverførsel undgås.
 • Filter ePM1 60% (F7) filter i tilluft
  ePM10 60% (M5) filter i fraluft. 
 • Ventilatorer udstyres med hastighedsregulering. 
 • Ved aggregatberegning i SystemairCAD oplyses, om Ecodesign kravene er opfyldt. 
 • Aggregatet placeres i egen brandcelle.
 • God plads til servicering.
 • Aggregatet skal overholde A2, s1-d0. 

Kanalsystemet 

 • Kanaler i ventilationsrummet varmeisoleres. 
 • Kanalsystemet skal udføres med renseadgang. 
 • Ingen fleksible slanger på kanalsystemet aht. lydgenerering.

Lyd 

 • Maksimalt lydtrykniveau i rummene, se DS 490.

Automatik 

 • VAV systemløsningen skal styres af en tryktransmitter i kanalsystemet. 
 • Tryktransmitteren skal føle på et sted uden turbulens, så trykvariationen måles så nøjagtigt som muligt, f.eks. i den yderste 2/3 af kanalsystemet. 
 • Den skal være placeret på et trykneutralt sted eller med en slange til et trykneutralt sted for referencetryk. 
 • Den skal være tilgængelig for service.

Brochure - VAV ventilation
×
×
×
×
×
×
×