Trykstyret central boligventilation med varmegenvinding

Udsugning fra køkken og bad, indblæsning i beboelsesrum.

Aggregatet er trinløst regulerbart og styres af den indbyggede Access automatik med konstanttrykregulering. Udsugningen sker i badet gennem en kontrolventil og i køkkenet gennem en emhætte med elektrisk spjæld. Spjældet sikrer en grundventilation på 72 m3/h ved 50 Pa. Når spjældet åbnes for forceret ventilation, sørger trykreguleringen for, at luftmængden øges til 144 m3/h.

Spjældet har automatisk timer, som tilbagekobler til grundluftmængde efter 60 min. Indblæsningen sker gennem armaturer i beboelsesrummene. Et spjæld på indblæsningskanalen aktiveres af et signal fra emhætten ved forceret ventilation. En trykføler i indblæsningskanalen sørger for, at luftmængden øges, således at der er balanceret luftskifte i lejligheden.

Brochure - Central boligventilation
×
×
×
×
×
×
×