Central boligventilation

Systemløsning for etageejendomme.

Systemairs systemløsning for central boligventilation er enkel at tilpasse til både større og mindre etageejendomme. Systemløsningen overholder gældende lovkrav og normer inden for dansk boligbyggeri og bliver løbende udviklet, så produkterne altid er optimerede til den mest driftsøkonomiske løsning. Med central boligventilation kan din kunde holde overblikket over energiforbrug, og der er nem adgang for service og vedligehold.

Læs mere om:

Projektering - Uddrag af BR18, DS 428, DS 447, DS 490, Ecodesign og anbefalinger

Trykstyret central boligventilation med varmegenvinding

Kabelplan for ventilationsaggregat

Kabelplan for røgventilator, følere, spjæld og emhætte

Komponentoversigt

Ventilationsaggregater

Brochure - Central boligventilation
×
×
×
×
×
×
×