Vision, Mission og Værdier

Vision

Det er ledelsens overordnede målsætning at udvikle virksomheden og dens medarbejdere bedst muligt. Den fremtidige tilstand som vi til enhver tid arbejder hen imod, kalder vi vores vision:

Systemair A/S vil være den foretrukne leverandør af ventilationsaggregater og -komponenter til komfortventilation.  

Visionen suppleres af en række delmål:

Vi skal være kundens førsteprioritet inden for vores produktområder.

Vi skal udvikle og markedsføre ventilationsprodukter med international konkurrencekraft.

Vi skal producere omkostningseffektivt og distribuere produkter med den rigtige kvalitet, miljøprofil og nytteværdi.

Vi skal være en attraktiv arbejdsgiver.  

Den ønskede fremtidige udvikling af Systemair Danmark sker gennem kontrolleret vækst. Den skabes af medarbejderne med grundlag i vores faglige og tekniske ressourcer.

Mission

Med enkelhed og troværdighed som kerneværdier at udvikle, producere, og sælge ventilationskomponenter af høj kvalitet.

Standarder og værdier

Vi ønsker at vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører oplever Systemair som en troværdig og pålidelig handelspartner, samtidig med at vores medarbejdere trives. Det stiller krav til virksomheden, til ledelsen og til alle medarbejdere om at være åbne, ærlige og troværdige - og så må det gerne ske med humor. Hos Systemair skal det nemlig være sjovt at gå på arbejde. Derfor har vi ikke så mange regler, men til gengæld har vi holdninger, nemlig Systemairs standarder og værdier:

1. Prioritering
  • Udvis initiativ
  • Træf beslutninger
  • Fokuseret strategi
2. Enkelhed
  • "Den lige vej"
  • Systematisk tilgang
  • Standardiseret sortiment
3. Troværdighed
  • Tydelig kommunikation
  • Driftssikre produkter
  • Kollektivt ansvar

×
×
×
×
×
×
×