Kultur og medarbejdere

Arbejdsmiljøet blandt funktionærer og timelønnede er et prioriteringsområde.

"Vi bruger store ressourcer på at videreudvikle faglige kompetencer og skabe et miljø, hvor vores medarbejdere føler sig tilpasse både fysisk og psykisk".

En god og stimulerende arbejdsplads er afgørende for at kunne rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere.

Kulturen i Systemair    

Systemair har en virksomhedskultur, hvor værdinormerne og den månedlige resultaterapportering styrer og leder organisationen fremad. Kulturen i Systemair er præget af god stemning og sikres gennem vores interne oplæringsprogram til nye ansatte. Vi omgås hinanden med respekt og gør en dyd ud af altid at overholde interne aftaler. Vi vil opnå stadige forbedringer gennem engagerede, dygtige og loyale medarbejdere på en attraktiv arbejdsplads.

Medarbejdere

Vi sikrer en høj faglig viden og opkvalificering gennem både interne kurser, også kaldet "Systemair Academy", og eksterne videreuddannelsesforløb bestemt af nærmeste leder.

Vores organisationsstruktur er flad, så der kan handles hurtigt, når dette er påkrævet.    

×
×
×
×
×
×
×