OPTIMA-LV-R

Nyt VAV-spjæld for lav hastighed fra Systemair. OPTIMA-LV-R kan håndtere lufthastigheder helt ned til 0,2 m/s med høj præcision.

Lav luftmængde og lavt tryk er lig med lavt energiforbrug. Derfor har Systemair udviklet et nyt spjæld, Optima LV, der kan håndtere lufthastigheder helt ned til 0,2 m/s med høj præcision.

Mange behovsstyrede ventilationssystemer har en fælles udfordring. De er designet til at køre med en nominel luftmængde, der svarer til lufthastigheder på få meter i sekundet i kanalen. Det er den nemme del for ventilationssystemer, da luftmængden let og præcist kan kontrolleres af simple VAV-løsninger.

Men der er tidspunkter, hvor der kun er behov for en brøkdel af denne luftmængde. 

Her er nogle eksempler på denne type behovsstyrede ventilationssystemer.

 • Ventilationssystemer med fokus på energieffektivitet.
 • Minimal ventilation for løbende at begrænse flygtige organiske forbindelser (VOC) og andre afgasninger fra møbler, gulve, rengøringsmidler m.m. i f.eks. skoler, sundhedsvæsen eller boliger. 
 • Ventilation til præcis temperaturstyring, både køling eller opvarmning. 

I sådanne driftssituationer er det nødvendigt at måle luftmængden langt under 1 m/s. Her er de mest populære målemetoder ikke præcise nok. 

Vi har fundet en løsning til måling af lav lufthastighed. 

Vi har udviklet et nyt VAV-spjæld, OPTIMA-LV-R, med en bevægelig sensor.

Både de basale og avancerede funktioner er samlet i en VAV-boks med kompakt aktuator/kontrolenhed, som kan lidt mere end standard VAV-styring.

Her er nogle af hovedpunkterne for OPTIMA-LV-R:

 • Stort udvalg af Optima LV-R VAV spjæld til lave lufthastigheder – ned til 0,2 m/s.
 • Funktionsdygtig inden for Δp-område 2 Pa til 600 Pa.
 • Stort måleområde (0,2 m/s … 6 m/2). Vmin/Vmax = 1/30.
 • Lavt tryktab, lavt lydniveau.
 • Vilkårlig placering (fx. direkte ved bøjning eller t-stykke).
 • Høj præcision: Ca. 5% afvigelse fra målt værdi.
 • Lækageluftmængde ved lukket spjæld, klasse 4 iht. EN 1751.
 • Lækageluftmængde ved svøb, klasse C iht. EN 1751.
 • Funktioner: Åbn, luk, Vmin, Vmax.
 • Størrelse ø100 til ø400.

×
×
×
×
×
×
×