Nye VAV systemløsninger

100% komplette løsninger, der forenkler installationen og minimerer risikoen for fejl.

Typisk kræver et VAV-system kun 60% i dimensioneret luftmængde i forhold til en CAV-system og ved behovsstyring af luftmængden opnås store besparelser.

- Alle komponenter er produceret eller nøje udvalgt af Systemair. Derefter er de testet til at indgå sammen i de forskellige typer af VAV systemløsninger. Der er altså tale om færdige og 100% komplette løsninger, som dermed forenkler installationen og minimerer risikoen for fejl. Det betyder en tidsbesparelse i forhold til projektering og udførelse.

- For at give det bedste overblik over mulighederne, har vi samlet al relevant information på en selvstændig hjemmeside, vavvent.dk og i den nye VAV-brochure. Komfortmæssigt og driftsøkonomisk er VAV en fornuftig investering, forklarer Birgit Knudsen, Produkt og marketingchef, Systemair.   

Effektiv natkølefunktion

En anden fordel ved de færdige systemløsninger er, at de har indbygget funktion for natkøl. Via signal for natkøling kan reguleringsspjældene åbnes til forceret luftmængde og dermed give optimal effekt ved natkøl.  

VAV er ideelt til projekter, hvor der er en stor variation af personbelastningen i de enkelte lokaler. Det betyder meget for driftsøkonomien og komforten, at luftmængden konstant tilpasses det antal personer, der opholder sig i lokalerne.

Gå til vavvent.dk 

Læs den nye VAV-brochure!
×
×
×
×
×
×
×