Stor Menerga-ordre til Scandinavian Tobacco Group

Den tyske ventilationsproducent Menerga, der sidste år blev opkøbt af Systemair, har stået for ventilationen af STG's nye fabrik i Holstebro.

Den danske tobakskoncern Scandinavian Tobacco Group - verdens største producent af cigarer og pibetobak - er i gang med at bygge ny fabrik på 9.400 m2 i Holstebro. Til at ventilere fabrikken har man valgt Menerga-ventilationsaggregater med ”adiabatisk” køling.

Den tyske ventilationsproducent Menerga Gmbh, der sidste år blev opkøbt af Systemair, har et stærkt fokus på energieffektive og klimavenlige løsninger. I Danmark er Menerga mest kendt for produktion af specialaggregater til svømmehaller og serverrum, men leverer også løsninger til komfortventilation. Menergas aggregater er specielt velegnede, når der er brug for ventilationsløsninger med højeffektiv og energivenlig køl, hvilket var tilfældet hos Scandinavian Tobacco Group.

- Der genereres en masse varme i forbindelse med tobaksproduktion og køling er dyrt. Derfor havde vi helt fra starten et klar ide om, at ventilationsløsningen skulle indeholde et effektivt kølesystem, så den fremtidige drift blev så rentabel som muligt. Det var grunden til, at vi valgte Menerga, siger Jesper Jellesmark Madsen, Projektleder og EHS Manager hos Scandinavian Tobacco Group.

 I alt er der leveret ni ventilationsaggregater af typen ”Adsolair” med indbygget ”adiabatisk” køling. Det er køling som foregår ved hjælp af en naturlig fordampningsproces med vand. Derudover er et andet specialkendetegn den dobbelte varmeveksler i polypropylen, som udmærker sig ved et relativt lavt tryktab, samt en lav vægt. De skal behandle en samlet luftmængde på ca. 250.000 m3/h.

- Anskaffelsesprisen på Menergas aggregater var højere sammenlignet med andre løsninger, men beregninger viste at tilbagebetalingstiden ville være ca. 2-3 år på grund af den store energibesparelse, samt at energibesparelsen udløser et væsentligt tilskud fra Energisparepuljen. Menerga-løsningen er valgt, dokumenteret og tilskuddet handlet hjem af ENERGIspecialisten i Them.

×
×
×
×
×
×
×