Cebovent - Mere tid til leg!

Cebovent; central boligventilationssystem til etageejendomme opfylder alle gældende lovkrav til bygningsreglement BR10 og DS 428.4

Systemair boligventilationssystem type Cebovent® er sammensat af produkter, der både som enkelt produkt og som system overholder gældende lovkrav og normer inden for dansk boligbyggeri. Der sker en løbende udvikling således, at produkterne er optimerede til den mest driftøkonomiske løsning.

Læs mere under dokumentation til højre og på www.cebovent.dk

×
×
×
×
×
×
×