Systemair

Spjældsikret system

Et spjældsikret system skal udføres således, at risikoen for røgspredning og brandspredning til andre brandceller, brandsektioner eller tilsvarende brandmæssige enheder ikke forøges.


Et spjældsikret system er virksomt både ved drift og ved anlægsstop. Derfor vil det spjældsikrede system ofte anvendes ved dagopholdsbygninger som anvendelseskategori 1, 2, 3, samt 6. For anvendelseskategori 1, 2 og 3 vil der være visse undtagelser ved gennembrydning af brandceller f.eks. hvis der i forvejen er etableret ABA og varslingsanlæg, sprinkler- og varslingsanlæg, mindre birum for kortvarigt ophold eller der er en flugtvej til det fri direkte fra rummet.

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatikken skal sørge for, at brand- og røgspjæld samt røgspjæld lukker ved brand samt ved anlægsstop. Detektering af brand skal ske for hver brandsektion i udsugningskanalen. Røgspjæld mellem celler aktiveres af den fælles detektor i den pågældende brandsektion. Ved branddetektering kan man vælge at lade indblæsnings- og udsugningsventilatoren køre videre og kun lukke de brand- og røgspjæld samt røgspjæld, der betjener den brandramte sektion. Man kan også vælge at stoppe indblæsnings- og udsugningsventilatorerne. I dette tilfælde skal alle brand- og røgspjæld samt røgspjæld lukke. Indtags- og afkastspjæld skal ligeledes lukke.

Følg os i vores
sociale netværk
Feedback