Systemair

Brandsikring af ventilationsanlæg iht. DS 428:2011

Systemair har et komplet program af komponenter til brandsikring af ventilationsanlæg.


Her præsenterer vi konkrete systemløsningsforslag til både et røgventileret og spjældsikret system, der begge overholder gældende brandnorm 428.4.

Du kan finde skitserede eksempler med en oversigt over de bedst egnede komponenter; herunder brand- og røgspjæld, røgspjæld, røgevakueringsspjæld samt brandsikringsautomatik til overvågning og motionering af spjældene.

Følg os i vores
sociale netværk
Feedback