Systemair

Funktionsbeskrivelse

Behovsstyret ventilationssystem med udsugning og indblæsning i hvert rum.

Behovsstyret ventilationssystem med udsugning og indblæsning i hvert rum. Aggregatet er trinløst regulerbart og styres af den indbyggede Access automatik med konstanttrykregulering. Luftmængden i rummene reguleres trinløst afhængig af CO2- eller temperaturniveauet. Der gives signal til spjældene om at åbne og dermed øge luftmængden i takt med, at niveauet stiger. Ligeledes gives der signal til at lukke spjældene og dermed sænke luftmængden i takt med, at niveauet falder igen. Derved tilpasses luftmængden til det aktuelle behov i hvert enkelt rum. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalerne, så VAV-spjældene Optima LV-R kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt. Ved at reducere luftmængden, når behovet falder, opnås der store besparelser på energiforbruget til ventilatorerne samt til opvarmning af udeluften. VAV-spjældene be­tyder, at tiden med at indregulere ventilationsanlægget nedsættes betragteligt.

Natkølefunktion

Via signal for natkøling kan VAV-spjældene åbnes til forceret luftmængde for optimal effekt ved natkøling.

Følg os i vores
sociale netværk
Feedback