Systemair

Systemair Koncernen

  • Grundlagt i 1974 af Gerald Engström
  • Omfatter 70 selskaber og ca. 5.200 medarbejdere
  • Omsætning på 5,3 mia. DKK. i regnskabsåret 2016/17
  • 10% gennemsnitlig årlig vækst i nettoomsætning de seneste 10 år
  • 47 salgskontorer i Europa, Nord- og Sydamerika, Mellemøsten, Asien og Afrika
  • Salg til mere end 130 lande
  • 24 fabrikker med et samlet lager- og produktionsareal på >280.000 m2
  • 13 forsknings- og udviklingscentre
  • Højeste kreditvurdering (AAA)

Systemair A/S er noteret på NASDAQ OMX Nordic:

Du finder dagens officielle kurs og finansiel information her.

Link til global site (engelsk).    


Forskning og udvikling

I Systemair arbejder mere end 220 ingeniører og teknikere med produktudvikling. Hovedkontoret i Skinnsskatteberg er en af Europas mest moderne R&D centre for ventilationsprodukter og forskning. Det indeholder bl.a. et akustikrum med baggrundsstøjsniveauer lavere end, hvad et menneskeøre kan opfatte og et klimakammer, hvor det er muligt at simulere udendørstemperaturer ned til -20°C.

R&D center

R&D centret er akkrediteret af AMCA (Air Movement and Control Association International, Inc) for måling af luft- og akustikudførelser i overensstemmelse med AMCA 210. Kapacitet op til 20.000 m3/h og 2000 Pa. Luftmængde- og akustikmålinger gennemføres simultant.

Klimakammer

Her simuleres indendørs- og udendørsklima ned til -20°C for at kunne teste ventilationsaggregater under virkelige temperaturforhold. Luftmængde op til 2400 m3/h. Målinger foretages i overensstemmelse med AMCA 210 og EN 308.

Luftfordelingsudstyr

Luftmængden fra tilluftarmaturer måles i et rum på 54 m2. En grøn laserstråle anvendes for at visualisere luftbevægelserne. Målingerne sker i overensstemmelse med EN 12238.

Hastighedsprofil

Måling af hastighedsprofil i overensstemmelse med AMCA 220-05.

Akustikrum

Et genlydsrum, som står på kraftige fjedre for at opnå baggrundsstøj lavere end 10 dBA. Akkrediteret for målinger i overensstemmelse med AMCA 300.

Kontrolrum

Alle testforanstaltninger styres gennem et datasystem med mere end 250 kanaler. Under testen kan konstruktørerne simultant observere resultaterne over internettet hvor som helst i verden. Resultaterne lagres i en SQL database for direkte elektronisk publicering.

El-sikkerhed

Måling af temperatur- og el-sikkerhed af motorer og varmeprodukter op til 55 kW, og omdrejningstemperaturer i motorer, som er i gang. Målinger foretages i overensstemmelse med EN 60335-1.

Følg os i vores
sociale netværk
Feedback