Systemair

Optimální vnitřní vzduch pro školní prostředí

 

Měření a výzkumy potvrdily, že nevhoná kvalita vzduchu vede ke zhoršení pozornosti a zvýšení nemocnosti žáků. Doby kdy byla teplota a úroveň CO2 v učebnách řízena otevřením a zavřením oken, skončila.
Větší těsnost budov je důležítá pro pasivní stavby, ale vyžaduje použítí řízeného větrání. Tato skutečnost musí být brána v úvahu i při plánování rekonstrukce budovy.

Školní prostředí, to je mnoho lidí v jedné místnosti v určitých dnech a obecně existují veké rozdíly. 
Přečtěte si článek Je dobré vědět, aby jste se dozvěděli více:

Sledujte nás v našem
sociální sítě
Feedback