Odborný seminář Větrání škol v souvislostech

Společnost Systemair se aktivně zúčastní odborného semináře Větrání škol v souvislostech pořádaným Společností pro techniku prostředí.

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální situací v problematice větrání škol se zaměřením na větrání učeben. Na semináři budou předneseny příspěvky týkající se očekávaných změn v právních předpisech i požadavků na větrání škol v rámci dotačních titulů (zejména OPŽP). Komentován bude metodický pokyn pro návrh větrání škol včetně energetického posuzování školských budov pro účely získání dotačního titulu. V rámci semináře budou představeny příklady některých úspěšných i méně úspěšných realizací nuceného větrání ve školských budovách.

Společnost Systemair bude na semináři prezentovat Ing. Karel Soukup, který má pro posluchače připravenou přednášku na téma Systémové větrání školních budov. Na stánku společnosti Systemair bude možné získat katalog Systémy větrání školních budov obsahující spoustu užitečných rad pro návrh větracího systému škol, včetně návrhu vhodných komponent pro zajištění plně fuknčního větracího systému. Naši zaměstnanci budou připraveni zodpovědět případné dotazy týkající se této problematiky.

Seminář zařazený do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT proběhne ve středu 23.11.2016 na Masarykově koleji ČVUT, Thákurova 1, Praha.

Program semináře 

×
×
×
×
×
×
×