IX. sympozium GREEN WAY

Společnost Systemair se aktivně zúčastní IX. sympozia integrovaného navrhování a hodnocení budov 2018 pořádaného Společností pro techniku prostředí.

Sympozium se bude konat ve dnech 22. a 23. října 2018 v konferenčních prostorách Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1. Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Pořádáním Sympozia vzniká prostor pro informování všech účastníků procesu výstavby budov a jejich provozování o novinkách v technice, legislativě, o nových projekčních technických trendech, ale i pro navázání osobních kontaktů.
Pro tyto účely byl připraven bohatý doprovodný program v závěru 1. dne sympozia.

Zveme Vás na odborné přednášky našich kolegů:

Pondělí 22.10.2018      

10:00 - 11:30, salonek ABA
Blok "Požární bezpečnost staveb"

Téma: Požární klapky v souvislostech
Ing. Martin Jelínek

Téma: Zařízení pro větrání chráněných únikových cest
Ing. Karel Soukup

14:00 - 15:30, salonek AERO
Blok "Větrání kanceláří"

Téma: Použití regulace Access a VAV boxů OPTIMA-LV pro větrání kanceláří
Ing. Pavel Novotný

14:00 - 15:30, Hlavní sál
Blok "Zdravé prostředí ve školách a prostorách pro vzdělávání a rezidenční objekty"

Téma: Požadavky a zkušenosti z návrhu větrání v rezidenčních budovách
Ing. Pavel Novotný

Sympozium proběhne za účasti široké odborné veřejnosti a umožní všem zúčastněným získat spoustu informací a novinek z oboru.

×
×
×
×
×
×
×