Prezentace společnosti Systemair na semináři Ekodesign 2016

Dne 15.2.2016 proběhne v Praze odborný seminář zaměřený na Ekodesign větracích jednotek a jeho praktické dopady na návrhy a výrobu těchto zařízení.

Co je to ekodesign je a jaké jsou jeho dopady nejen na vlastní výrobky, ale i na nové řešení staveb, budou diskutovat renomovaní výrobci ventilačních a klimatizačních zařízení. Seminář bude reagovat i na některé nejasnosti týkající se implementace Nařízení komise č. 1253/2014 o ekodesignu větracích jednotek v kontextu evropském i národním. Společnost Systemair jako přední výrobce větracích jednotek se semináře aktivně zúčastní a podělí se s účastníky o svoje znalosti a zkušenosti se zaváděním požadavků na ekodesign větracích jednotek do praxe.

Seminář se bude konat 15.2.2016 na Masarykově koleji ČVUT, Thákurova 1, Praha. Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program byl hodnocen 1 kreditním bodem. Seminář pořádá Společnost pro techniku prostředí

Program

×
×
×
×
×
×
×