V. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov

Společnost Systemair se zúčastnila V. sympozia integrované navrhování a hodnocení budov 2014 pořádaného Společností pro techniku prostředí.

Sympozium se konala ve dnech 21.-22. Října 2014 v konferenčních prostorách Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1. Sympozium bylo zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Letošní ročník byl věnován především návrhu staveb z hlediska TZB a zásobování budov energiemi podle nejmodernějších trendů. Oproti předchozím ročníkům byl letos vstup na odbornou část pro odbornou veřejnost z řad projektantů, architektů, studentů, pracovníků stavebních a profesních firem zdarma po přihlášení na webu Společnosti pro techniku prostředí.

Sympozium proběhlo za aktivní účasti naší společnosti. Společnost Systemair v hlavním sále přednesla tyto odborné přednášky:

21.10. Energetická optimalizace VAV systémů

22.10. Detektor chvění - způsob aktivní ochrany požárních ventilítorů.

V úterý 21.10. navíc proběhl v přízemí v salonku AERO odborný seminář, na němž byly prezentovány novinky ze sortimentu naší firmy např. tryskové difuzory CAP, vířivé difuzory BURE a VVKN či rozšíření sortimentu v oblasti systémů VAV. V průběhu akce Vám byli naši pracovníci k dispozici pro  individuální konzultace.

Optima-RM

CAP

BURE

Optima RM

VVKN

 

Těšíme se na Vaši účast

Systemair a.s.

Pozvánka

Program

×
×
×
×
×
×
×