Ventilátory s EC motory

Energeticky úsporné a šetrné k životnímu prostředí - to vše nabízí ventilátory s EC motory.

EC technologie

Ventilátory s EC motory jsou oblíbené díky energetické úspornosti a zjednodušení jejich regulace. Ventilátory jsou poháněny špičkovými EC motory (EC = elektronicky komutovaný), které mají integrované všechny ochranné a řídicí funkce. EC motory jsou synchronní elektromotory, které díky svému provedení pracují bez skluzu a nevytváří tak ztrátový výkon. Jsou výborným řešením při požadavku na regulačně velmi citlivý větrací systém, pro který je nezbytná schopnost pracovat s velkým rozsahem průtoku vzduchu. EC ventilátor je totiž schopen regulovat průtok v podstatě od 0% do 100% svého výkonu. Tato vlastnost je velkým rozdílem oproti ventilátorů ovládanými například frekvenčními měniči, kde je tato schopnost omezena na 40 - 100%. Dalšími důležitými výhodami EC motorů vztahující se k větrání, je jejich nízká hlučnost a delší životnost díky nižší teplotě ve vinutí motorů. Řídicí jednotka je zabudovaná přímo v plášti motoru a proto může velmi snadno dojít ke změně otáček ventilátoru tak, aby bylo dosaženo požadovaného průtoku vzduchu. Oproti standardním AC motorům (AC = asynchronní) spotřebují EC motory pro daný výkon výrazně méně elektrické energie. EC motory dosahují vysokých provozních úspor nejen při plném výkonu, ale především při nižších otáčkách, kde je i jejich účinnost ještě výrazně vyšší.

 

Regulace ventilátorů s EC motory

V minulosti bylo možné otáčky ventilátorů s EC motory ovládat manuálně regulátory MTV či MTP nebo komplexním automatickým regulačním systémem EC-vent.

Regulační systém EC-vent obsahuje řídicí jednotku s ovladačem, který je standardně vybaven teplotním a vlhkostním čidlem. EC-Vent, resp. jeho řídicí jednotka, disponuje svorkami pro připojení dalších senzorů CO2, teploty, vlhkosti, rychlosti, pohybu a tlaku. Systém může pracovat též podle časového harmonogramu. Regulační systém EC-vent skýtá spoustu možností a je vynikajícím řešení pro složitější aplikace, kde lze využít všech jeho možností.

 

MTV

MTP

EC-vent        

V oblasti regulace EC ventilátorů firma Systemair nyní také zaměřila pozornost na vývoj takové regulace, která zajistí automatický chod dle požadované veličiny (teplota, vlhkost apod.) s důrazem na ekonomičnost a jednoduché na ovládání. Výsledkem jsou regulátory EC-Basic. Regulátory EC-Basic se vyrábějí 4 provedeních:

EC-Basic T – automaticky reguluje otáčky ventilátoru dle teploty

EC-Basic H - automaticky reguluje otáčky ventilátoru dle vlhkosti

EC-Basic U – univerzální typ regulátoru, ke kterému lze připojit čidlo a regulátor ovládá otáčky ventilátoru dle veličiny snímané tímto čidlem (např. tlaku)

EC-Basic CO2/T – kombinuje regulaci dle množství CO2 ve vzduchu a dle teploty. Výsledné otáčky ventilátoru budou dány vyšším z obou signálů.

Čidla jsou u regulátorů EC-Basic T, H a CO2/T jsou již zabudovány a zapojení je tedy velmi jednoduché rychlé. Stejně snadné je i nastavení požadovaných parametrů. Regulátorem lze ovládat jak jednofázové, tak i třífázové ventilátory s EC motory.

 

EC-BASIC T

EC-BASIC H

EC-BASIC U

EC-BASIC CO2/T

 

Výhody ventilátorů s EC motory

  • Vysoká životnost s minimálním rizikem přehřátí
  • Nižší hlučnost při regulaci otáček ve srovnání s AC motory
  • Všechny řídicí a ochranné funkce jsou integrovány v řídící jednotce umístěné v motoru ventilátoru – připojuje se pouze napájení 1~230V/50HZ nebo 3~400V/50Hz a řídicí signál 0-10V.
  • Plynulý rozběh (není nutné uvažovat s rozběhovým proudem jako u AC motorů)
  • Až 30% úspora elektrické energie ve srovnání s AC motory (Nízké provozní náklady)
  • Výhodnější pořizovací cena ve srovnání s AC motorem řízeným frekvenčním měničem

Firma Systemair postupně sortiment ventilátorů s EC motory rozšiřuje. S integrací EC technologie začal již v roce 2003 a momentálně disponuje nejširší nabídkou EC ventilátorů na trhu. V současné době nabízí v tomto provedení ventilátory do kruhového potrubí (K EC, KVKE EC, KD EC, KVO EC), do čtyřhranného potrubí (MUB EC, RS EC, RSI EC), axiální ventilátory (AW EC), střešní ventilátory (TFSR EC, TFSK EC, DVC, DVG-EC) a ventilátory pro větrání kuchyní (KBR-EC, KBT-EC a MUB/T-EC).

 

 

Porovnání spotřeby při použití EC ventilátorů a standardních ventilátorů

 Příklad první - porovnání spotřeby energie při maximálních otáčkách:

Porovnáme-li pracovní bod 2660m3/h při 200Pa externí tlakové ztráty zakreslené ve výkonových charakteristikách ventilátorů MUB 042 400 E4MUB 042 400 EC zjistíme aktuální příkony 454W a 352W.

 

 

2660m3/h, 200Pa, 454W

2660m3/h, 200Pa, 352W

 Tento rozdíl činí plných 22% ve spotřebě elektrické energie při totožném pracovním bodu. O 22% bude nižší i cena elektrické energie spotřebované ventilátorem.

 

Příklad druhý - nastavení pracovního bodu:

Bude-li pro větrání daného prostoru a potrubní rozvod z minulého příkladu nutný průtok vzduchu pouze 2200m3/h (při 138Pa externí tlakové ztráty) zjistíme aktuální příkony 454W pro AC ventilátor  a 208W pro EC ventilátor.

  

 

2200m3/h, 138Pa, 454W

2660m3/h, 138Pa, 208W

Rozdíl ve spotřebě elektrické energie je pak 54%. O 54% bude nižší i cena elektrické energie.

 

Pro dosažení požadovaného průtoku totiž u EC ventilátoru snížíme otáčky jednoduše potenciometrem (cca 500Kč) zatímco AC ventilátor musíme nechat pracovat na nominální otáčky a požadovaný průtok vzduchu dosáhnout škrcení (zvyšováním tlakové ztráty v potrubí), což ale znamená stále stejný příkon 454W. Možností jak snížit otáčky ventilátoru s asynchronním motorem je zakoupení a vhodné osazení frekvenčního měniče (cca 10000,-Kč) nebo transformátoru napětí (cca 10000,-Kč). EC ventilátor má již kompletní řídicí elektroniku vestavěnu v motoru.  

Navíc i při provozu přes frekvenční měnič nebo transformátor napětí budou existovat výrazné rozdíly ve spotřebě elektrické energie ve prospěch EC ventilátoru (Viz graf níže)

 Úspora energie s EC motory

 

 

 

 

 

 

 

 

×
×
×
×
×
×
×