Nové výzkumné a vývojové centrum v Německu

Dne 27. 9. 2013 Systemair slavnostně otevřel nové Výzkumné a vývojové (R&D - Research and Development) centrum v německém výrobním závodě ve Windischbuchu.

Nejmodernější R&D centrum na testování průmyslových ventilátorů v Evropě si vyžádalo investice v celkové hodnotě 4,5 miliónů EUR. Nové technické centrum na ploše 2.300 m2 sdružuje laboratoř, vývojové oddělení, produktový management a marketingové oddělení pod jednou střechou. Součástí projektu je i nový sklad a výrobní hala s plochou 3.000 m2, ve které se budou vyrábět velké axiální ventilátory.

“Jako jeden z mála dodavatelů velkých axiálních ventilátorů na trhu jsme nyní schopni poskytnout kompletní „hodnotový“ řetězec z jednoho zdroje: R&D výzkum a vývoj, návrh, simulační programy, až po konečnou výrobu a testy v reálných podmínkách. Toto je rozhodující a přesvědčivá konkurenční výhoda např. v případě infrastrukturálních projektů souvisejících s bezpečností, jako jsou projekty tunelů, kde ventilátory zabezpečují nejen tzv. větrání CO, ale provádí i bezpečnostní odvod kouře a tepla v případě požáru.  S novými prostory získal Systemair Německo i možnost provádět množství důkazových testů přímo za účasti zákazníků zainteresovaných na daném projektu", řekl ředitel německého výrobního závodu Kurt Maurer.

Nové R&D centrum je rozdělené na “teplou” a “studenou” testovací část.
“Teplá” část laboratoře s plochou 540 m2 má dvě vstupní komory pro testování / měření objemů vzduchu při definovaném tlaku podle norem ISO 5801 nebo AMCA 210.  Dále je možné provádět měření celkového příkonu, hodnot proudu, statického, dynamického a celkového tlak ventilátorů až do rozměru / průměru 1.250 mm.

Pro testování větších axiálních ventilátorů až do průměru 2.240 mm a do objemu vzduchu 600.000 m³/h jsou k dispozici další dvě testovací linky v tzv. „studené“ části laboratoře. Tato 890 m2 velká, nevytápěná a z poloviční části otevřená hala je dostatečně dlouhá pro sestavení 17m dlouhé testovací linky - rozhodující výhoda pro dosažení stabilních tlakových poměrů v testovaných ventilátorech i přes vysoké rychlosti. Tento faktor je důležitý pro zajištění reálných výsledků testů.
“Studená” část nového R&D centra také zahrnuje testovací linku pro měření tahu ventilátorů Jet v smyslu normy DIN EN ISO 13350.  

Súvisiace odkazy
×
×
×
×
×
×
×