Odborný seminář Větrání stravovacích zařízení

Společnost Systemair se aktivně zúčastní odborného semináře Větrání stravovacích zařízení pořádaným Společností pro techniku prostředí.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Seminář bude zaměřen na komplexní řešení návrhu větracího systému. Účastníci budou seznámeni s výpočtem objemového průtoku vzduchu, který je nutný pro odvod nadměrného tepla, vodních par, pachů i spalin, vznikajících při provozu kuchyní. Bude uveden souhrn platných hygienických předpisů, doporučení použitelných pro stravovací zařízení a problémů, které vznikají s dodržováním stanovených požadavků v praxi. Výpočet průtočného množství je možno navrhovat i podle zahraničních technických předpisů např. VDI 2052 nebo připravované prEN 16282. Dopady Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (Ekodesign 2016/18) na návrh jednotek pro větrání kuchyní doplní doporučená řešení.


Společnost Systemair má pro seminář připravenou prezentaci na téma větrání kuchyní. Pohovoříme o možnostech propojení vzduchotechnických jednotek či ventilátorů zajišťujících běžné větrání a digestoří použitých k odvětrání kuchyní. 

Seminář se bude konat 24.5.2016 na Masarykově koleji ČVUT, Thákurova 1, Praha. Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.  Seminář pořádá Společnost pro techniku prostředí

Program

×
×
×
×
×
×
×