Nové trendy v akčních a požárně bezpečnostních prvcích vzduchotechniky a požárního větrání

16.10.2014 proběhl odborný seminář zaměřený na požární ochranu VZT systémů a trendy ve VZT systémech.

Seminář se konal 16.října 2014 na Masarykově koleji ČVUT, Thákurova 1, Praha. Seminář byl zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program byl hodnocen 1 kreditním bodem. Akci pořádaly společnosti Systemair a.s., Belimo CZ, s.r.o. a Mandík, a.s. ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí. Semináře se zúčastnilo 130 osob. Naši zaměstnanci na semináři prezentovali naše znalosti týkající se ventilátorů pro ZOKT a související legislativy a v druhé části semináře se zamřili na problematiku optimalizace provozních nákladů v systémech VAV.

Program

×
×
×
×
×
×
×