Ecodesign při návrhu VZT jednotek

Dne 25.9.2015 proběhne v Praze firemní den naší společnosti určený zejména pro projektanty. Hlavním tématem našich prezentací bude Ecodesign větracích jednotek dle nařízení Komise EU č. 1253/2014 a jeho dopady na návrh vzduchotechnických jednotek.

Od 1.1.2016 musí větrací jednotky splňovat zvláštní požadavky na Ecodesign stanovené nařízením Komise (EU) č. 1253/2014. Od 1.1.2018 dojde k dalšímu zpřísnění požadavků definovaných tímtéž nařízením. Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 rozděluje jednotky na 4 typy:

  • RVU = větrací jednotka pro obytné budovy 

Větrací jednotkou pro obytné budovy je větrací jednotka, jejíž:

- maximální průtok nepřesahuje 250 m3/h

- maximální průtok se pohybuje mezi 250 a 1 000 m3/h a výrobce deklaruje její zamýšlené použití výhradně pro potřeby větrání v obytných budovách;

  • NRVU = větrací jednotka pro jiné než obytné budovy

Větrací jednotkou pro jiné než obytné budovy je větrací jednotka, jejíž maximální průtok přesahuje 250 m3/h, a v případě, že se maximální průtok pohybuje mezi 250 a 1 000 m3/h, výrobce nedeklaroval její zamýšlené použití výhradně pro potřeby větrání v obytných budovách

  • UVU = jednosměrná větrací jednotka (přívod nebo odvod)

Jednosměrnou větrací jednotkou je větrací jednotka, která vytváří proud vzduchu pouze v jednom směru, a to buď z vnitřního do vnějšího prostoru (odvádění) nebo z vnějšího do vnitřního prostoru (přivádění), kde je mechanicky vytvářený proud vzduchu vyrovnáván opatřeními pro přirozené přivádění nebo odvádění vzduchu.

  • BVU = obousměrná větrací jednotka (přívod a odvod)

Obousměrnou větrací jednotkou je větrací jednotka, která vytváří proud vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostorem a je vybavena ventilátory odvádějícími i přivádějícími vzduch.

Společnost Systemair  se problematikou ecodesignu intenzivně zabývá. Své znalosti a zkušenosti s problematikou návrhu VZT jednotek dle požadavků Nařízení Komise EU č. 1253/2014 prezentujeme na firemních dnech pořádaných v různých částech republiky.

Pro zjednodušení návrhu našich  VZT jednotek dle požadavků nařízení Komise EU č. 1253/2014 jsme pro Vás připravili nový katalog: Ecodesign VZT jednotek Topvex a TIME

×
×
×
×
×
×
×