Ecodesign - prohlášení společnosti Systemair

Prohlášení společnosti Systemair týkající se nařízení č. 1253/2014 (Ecodesing2016) a uvádění výrobků na trh

Rádi bychom Vás touto cestou informovali a ujistili o dopadech aplikace nařízení evropské komise č.1253/2014, které se týká větracích jednotek na jejich dodávky v rámci České republiky resp. Evropské unie společností Systemair. Výrobek uvedený na trh výrobcem tj. v našem případě výrobním podnikem Systemair před 31.12.2015, není a nebude ovlivněn jakýmkoliv způsobem zmíněným nařízením. Často diskutované a v českém stavební prostředí používané „uvedení do provozu“ může být provedeno kdykoliv tedy i po 31.12.2015. Díky těmto skutečnostem Vám budeme v rámci našich současných skladových zásob jak do konce roku 2015, tak i v následujícím roce 2016 dodávat některé výrobky, které nemusí naplňovat regule nařízení 1253/2014.

 

Systemair a.s.

×
×
×
×
×
×
×