Back Ventilátory s AC motory

Ventilátory s AC motory

KVK Silent EC - 40mm izolace, dozadu zahnuté lopatky, vhodný pro  pro překonání relativně vysokých tlak ztrát, 350-6.000m3/h. Ventilátory KVK Silent EC nahrazují ventilátory KVKE EC

KVK Slim EC - 30mm izolace na dvířkách, velmi nízká konstrukční výška, dozadu zahnuté loptaky, 250-6.000m3/h, Ventilátory KVK Slim EC nahrazují ventilátory KVO EC

×
×
×
×
×
×
×