FGS
Číslo výrobku: G1149  Hmotnost: 0 gram  Volume: 0 l  Celní sazebník.:

PDF

Popis
Požární větrací mřížka FGS představuje prvek pasivní požární ochrany. Je určená k rozdělení požárních úseků a na zabránění šíření toxických plynů, kouře a plamenů.
Požární větrací mřížka FGS je testovaná dle normy EN 1364-1, ETAG 026 část 4 a prEN 1364-5:2014 a klasifikovaná ve smyslu normy EN 13501-2:2017.
Netěsnost vůči průniku studeného kouře činí 238 m3/(h · m2) při 25 Pa ve smyslu normy ČSN 1364-5 a ETAG 026 část 4, článek 2.4.12.2.2, zkoušeno dle EN 1634-3: 2004/2006.
Požární větrací mřížky FGS jsou určeny k pevnému osazení do požárně dělící konstrukce bez připojení navazující potrubí. Požární větrací mřížky včetně způsobu jejich instalace jsou neoddělitelnou součástí vyhodnocení požární odolnosti. Způsob jejich instalace je uveden v Návodu na montáž, obsluhu a údržbu. FGS se vyrábí s ručním ovládáním nebo se servopohonem.

Typy výrobku
FGS s ručním ovládáním
Spouštěcí mechanismus se aktivuje, jestliže teplota okolního vzduchu dosáhne 74°C. Mřížka se do 10 sekund po roztavení tepelné pojistky uzavře. V případě požáru se mřížka po roztavení tepelné pojistky automaticky uzavře. Po uzavření mřížky zůstanou listy zablokované v uzavřené poloze a lze je otevřít pouze ručně. Mřížky s ručním ovládáním mohou být volitelně vybaveny mikrospínači.

FGS se servopohonem
Servopohonem ovládané mřížky jsou standardně vybaveny termoelektrickou pojistkou, která aktivuje uzavření listů, jestliže okolní teplota dosáhne nebo překročí 72°C. Napájecí obvod servopohonu se přeruší a pružina uzavře listy mřížky do 20 sekund. Všechny mřížky ovládané servopohonem jsou vybaveny mikrospínači pro signalizaci stavu polohy listu. Mřížka může být vybavena napájecí a komunikační jednotkou (aktivační mechanismus DV9-T-ST). Větrací mřížka je vybavena servopohonem s pružinou, který mřížku uzavře na základě povelu ze systému BMS (EPS) nebo po roztavení termoelektrické pojistky*).
*) Mřížku vybavenou servopohonem je možné na základě vyhodnocení kouřového čidla uzavřít na studený kouř. Kouřové čidlo není součástí dodávky FGS.

Konstrukce
Materiálové provedení 
Výrobek obsahuje pozinkovanou ocel, vápenato-křemičité desky, požárně odolný uhlíkový sklolaminát, polyuretanovou pěnu a etylen-propylenovou gumu. Ty jsou zpracované v souladu s místními předpisy. Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné materiály s výjimkou hmoty v tepelné pojistce, která obsahuje miligramové množství olova. Reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Připojení elektrických částí
Připojení všech elektrických částí podle typu aktivačního mechanismu je popsané v Návodu na montáž, obsluhu a údržbu.

{{price}}
({{listprice}})

Množství
 
Zkontrolovat dostupnost Skladem
Skladem od {{earliestdelivery}}
Otevřít Zavřít

Datum
Množství
 
{{p.Quantity}} {{settings.commerce.stats.Unit}}
{{p.When}}

Dodání

Výrobky stejné řady

×
×
×
×
×
×
×