Unikátní dotykový ovladač pro jednotky SAVE

Nový intuitivní dotykový ovladač SAVE Touch je koncipován jako Smartphone a je jen jednou z mnoha možností, jak řídit provoz jednotky

Díky vysokému výkonu a nízké spotřebě energie jednotek SAVE, přinášejí čerstvý vzduch do Vašeho domova. Jedním z nejdokonalejším systémem ve své třídě je právě nově vyvinutý regulační systém SAVE control ovládaný unikátním dotykovým displejem. Díky modulu IAM je možné jednotku řídit i díky aplikaci z mobilního telefonu přes Systemair Cloud. Aplikace SAVE control mobil je k dispozici pro operační systém IOS i Android.

Ovládcí panel SAVE Touch je nedílnou součástí dodávky jednotky. Nabízí řadu konfigurovatelných režimů, které jsou na displeji zastoupeny piktogramy.

Regulační funkce:

Regulace teploty - možnost nastavení různého způsobu regulace teploty:
Regulace teploty přívodního vzduchu
Regulace prostorové teploty.
Regulace teploty odváděného vzduchu.

Větrání dle potřeby
Průtok vzduchu lze regulovat na základě připojených  čidel CO2 a / nebo vlhkosti. Funkce větrání dle potřeby se aktivuje, jestliže je zvolen automatický režim větrání.

Odmrazování
Funkce odmrazování (odmrazování pomocí bypassu, zastavení odmrazování, odmrazování sekundárním vzduchem) jsou závislé na konfiguraci jednotky (dohřívač a klapka sekundárního vzduchu). Pokud je externí regulátor konfigurován jako předehřívač - nejsou k dispozici žádné funkce odmrazování, protože účelem předehřívače je ZABRÁNIT odmrazování. Způsob odmrazování se liší u různých typů výměníků (deskový / rotační).

Rekuperace chladu / Volné chlazení
Funkce rekuperace chladu se nastavuje manuálně v menu regulátoru a aktivuje se automaticky, jestliže je teplota odváděného vzduchu výrazně nižší než teplota venkovního vzduchu.
Smyslem funkce volné chlazení je snížit vnitřní teplotu pomocí chladného venkovního vzduchu během nočních hodin, což znamená úsporu energie vynaložené na chlazení. Jedná se o volitelnou funkci (zap/vyp) nastavitelnou z ovládacího panelu.

Přenos relativní vlhkosti (jednotky s rotačním výměníkem)
V budovách s vysokou vlhkostí nebo v budovách s periodicky se opakující vysokou relativní vlhkostí lze využít plynulou regulaci otáček pohonu rotačního výměníku k přenosu vlhkosti z odváděného vzduchu do přiváděného vzduchu.

ECO režim
Ekonomický režim je energeticky úsporná funkce zabraňující častému spínání dohřevu, pokud při 100% otáčkách rotačního rekuperátoru není dosažena nastavené teploty vzduchu. Nastavená hodnota teploty se sníží (až o 10°C). V případě, že je venkovní teplota nízká a požadavek na ohřev je celodenní, přivádí jednotka během dalšího dne teplejší vzduch (pouze využitím rotačního rekuperátoru) a akumuluje tak teplo do prostoru před chladnou nocí. Eko mód může být aktivován manuálně z ovládacího panelu nebo automaticky (při aktivaci režimů ”Mimo domov” nebo ”Dovolená” a volbou stavu, který je k dispozi v menu ”Nastavení teploty”.

Ovládání přes Internet
Jednotku je možné řídit i díky aplikaci z mobilního telefonu přes Systemair Cloud pomocí modulu IAM (příslušenství). Aplikace SAVE control mobil je k dispozici pro operační systém iOS i Android.
Služba Cloud má také oznamovací funkci. Upozornění na poruchu nebo ostatní oznámení lze přenést na uživatelské mobilní zařízení, i když je APP vypnutý (pro tento účel by uživatel měl používat účet Google).

BMS
Jednotky SAVE lze připojit k nadřazenému řídícímu systému budovy (BMS) a ovládat přes protokol Modbus a rozhraní RS-485 nebo Modbus TCP/IP přes přístupový internetový modul (IAM).
* IAM  je k dispozici jako příslušenství.

Kompenzace průtoku vzduchu dle venkovní teploty
Pokud se tato funkce aktivuje a venkovní teplota je extrémně nízká, jednotka sníží průtok vzduchu a šetří tak energii na jeho dohřátí.

CAV/VAV řízení
Sada CAV/VAV umožňuje nastavení vzduchového výkonu dle konstantního průtoku nebo dle konstantního tlaku v potrubí.

×
×
×
×
×
×
×