OPTIMA-R

Inovovaný regulátor variabilního průtoku vzduchu pro rychlosti vzduchu 2-9 m/s.

Společnost Systemair uvádí na trh inovované reguláto­ry variabilního průtoku OPTIMA-R. Díky změnám na konstrukci měřícího kříže bylo dosa­ženo přesnějšího měření a snížení hladiny hluku vyzařovaného do potrubí.

Díky optimalizaci použitých spojovacích dílů a změnou použitého materiálu, je nyní měřící systém daleko spolehlivější a více mechanicky odolnější než v původ­ní verzi regulátoru. Díky těmto inovativním změnám je možné regulátory použít pro montáž ve stísněných a dispozičně komplikovaných prostorech.

Rozšířená řada komunikačních možností s BMS o proto­kol KNX umožnuje splnit současný požadavek develo­perů a provozovatelů na monitoring a řízení všech prvků v budově.

Regulátory OPTIMA jsou zejména vhodné pro aplikace s požadavkem na změnu průtoku dle sledované veliči­ny za účelem snižování provozních nákladů

Parametry:

• Velikosti 100 – 630 mm
• Pro rychlosti proudění 2 – 9 m/s
• Pracovní rozsah tlakové diference do 1000 Pa
• Nepřesnost měření až ± 4% z měř ené veličiny
• Komunikační protokoly ModBus, MP-Bus, LONWorks a KNX
• Těsnost pláště třídy C dle EN 1751
• Těsnost listu třídy 4 dle EN 1751
• Hygienický certifikát dle VDI 6022 a VDI 3803

  

 

 

×
×
×
×
×
×
×