OPTIMA-LV

Nový regulátor variabilního průtoku vzduchu pro velmi nízké rychlosti vzduchu 0,2-6 m/s.

Společnost Systemair uvádí na trh nové regulátory variabilního průtoku OPTIMA-LV. Díky unikátnímu patentovanému řešení pro měření velmi nízkých rychlostí 0,2-6 m/s, doplňují regulátory už tak úspěšnou řadu regulátorů OPTIMA-R pro rychlosti 2-9 m/s. 

Regulátory jsou vhodné pro aplikace s variabilním průtokem vzduchu, kde je požadavek na nepřetržité provětrávání minimálního množství vzduchu, jako jsou farmaceutické provozy, laboratoře, knihovny sklady se speciálními materiály apod. 

Konstrukce měření průtoku snižuje hladinu hluku na minimum a zároveň zachovává vysokou přesnost i při minimální rychlosti. Servopohon osazený na regulátoru slouží jak pro skokovou, tak i plynulou regulaci průtoku. Komunikace MP-Bus rozšiřuje možnosti externího řízení regulátoru a jeho začlenění do BMS systému.

Parametry:
• Velikosti 100 – 400 mm
• Pro rychlosti proudění 0,2 – 6 m/s
• Rozsah regulátoru Vmin a Vmax je 1:30
• Pracovní rozsah tlakové diference do 2-600 Pa
• Nepřesnost měření až ± 5% z měř ené veličiny
• Komunikační protokoly MP-Bus
• Těsnost pláště třídy C dle EN 1751
• Těsnost listu třídy 4 dle EN 1751  

 

 

Animace

×
×
×
×
×
×
×