Kuchyňské ventilátory s EC motory MUB/T EC

Řada kuchyňských ventilátorů MUB/T byla rozšířena o ventilátory s energeticky úspornými EC motory.

Kuchyňské ventilátory MUB/T EC jsou poháněny energeticky úspornými motory s elektronickou regulací (elektronicky komutovaná zařízení) při zachování jejich optimálního pracovního rozsahu. EC-motory s integrovanou elektronickou regulací je možné snáze přizpůsobit požadovanému vzduchovému výkonu. Tyto motory nedosahují úspory energie pouze při maximálních otáčkách, ale zejména při nižších otáčkách. V tomto případě se rozdíl ve spotřebě energie ventilátoru s EC motorem a klasického ventilátoru s AC motorem projeví ještě výrazněji. Snížená spotřeba energie vede ke snížení provozních nákladů.

V řídící jednotce na plášti motoru jsou integrovány všechny ochranné a řídící funkce. Všechny modely mají jeden beznapěťový kontakt na hlášení poruchy. Ochrana motoru je řešena elektronicky, další ochranné relé není třeba. Každý motor má výstupní napětí 10V pro napájení externího potenciometru nebo čidla.

Kuchyňské ventilátory MUB/T EC jsou obecně určeny odtah znečištěného a horkého vzduchu až do teploty až 120°C. Určeny jsou především pro větrání kuchyní, ale lze je použít i v průmyslu. Směr výtlaku může být změněn přímo na místě montáže a to jednoduchou výměnou panelů. Ventilátor je standardně vybaven revizním vypínačem a odvodem kondenzátu.

 

 

Online katalog
×
×
×
×
×
×
×