Integrované chlazení DVU, DVU-C, SoftCooler

Společnost Systemair vyvinula nově kompaktní komory integrovaného chlazení vhodné též pro zabudování do již dříve instalovaných kompaktních jednotek Topvex, TIME EC, DVCompact nebo centrálních jednotek DV.

Pro vytvoření komfortního prostředí s nízkými provozními náklady byly vyvinuty firmou Systemair tři různé druhy kompaktních komor integrovaného chlazení. Důležitým faktorem je možnost integrovat komory do již dříve instalovaných kompaktních jednotek TOPVEX, TIME EC, DVCompact nebo centrálních jednotek DV. Instalace a servis jsou velmi jednoduché.

SoftCooler a DVU jsou vyrobeny jako oddělené komory jednotky s vestavěným plně propojeným řídicím systémem, připravené k okamžitému spuštění. Zařízení je kontrolováno a testováno přímo ve výrobě. Komora je vybavena systémem s DX výparníkem/kondenzátorem a plynule řízeným kompresorem. Díky technologii a široké řadě chladicích výkonů dokáže SoftCooler i DVU udržet požadovanou přívodní teplotu s vyšší přesností než podobné systémy. V porovnání s řízením teploty On/Off se zvyšuje i faktor EER. U verzí jednotek TOPVEX TR a DV, kde kondenzátor je umístěn až za rekuperačním výměníkem, lze využít rekuperace chladu v letním období. Tímto způsobem můžeme dosáhnout rozdílu teplot ΔT = -15 až -18°C.

Komory jsou vybaveny plně propojeným řídicím systémem. Ovládací signál 0 - 10 V je přiveden přímo z Corrigo E28 do kompresoru. Kompresor je provozován v rozsahu frekvencí 20 až 120 Hz. Hlavní přívodní kabel 3x400V je připojen do svorkovnice uvnitř komory.

×
×
×
×
×
×
×