Axiální ventilátory s EC motory AW sileo EC

Řada ventilátorů s EC motory byla rozšířena o další typy a to o nástěnné axiální ventilátory AW sileo EC

Ventilátory AW sileo EC jsou nástěnné axiální ventilátory poháněné energeticky úspornými EC motory s integrovanou elektronickou regulací, díky které je možné lze snáze přizpůsobit jejich otáčky požadovanému vzduchovému výkonu. Tyto motory nedosahují úspory energie pouze při maximálních otáčkách, ale zejména při nižších otáčkách. V tomto případě se rozdíl ve spotřebě energie ventilátoru s EC motorem a klasického ventilátoru s AC motorem projeví ještě výrazněji. Snížená spotřeba energie pak vede ke snížení provozních nákladů.

Ve srovnání s původními typy axiálních ventilátorů došlo také změně konstrukce oběžného kola, což vedlo také ke snížení jejich hlučnosti o 4-6dB.

Online katalog
×
×
×
×
×
×
×