Systemair

Оптимална вътрешна среда за здравеопазването

 

Здравеопазването е изискваща среда с употреба и дейности, които варират от ден на ден. Правилният дизайн за нашите продукти и решения създава оптимален вътрешен климат, който отговаря на изискванията за чистота, чрез хигиенно-сертифицирани агрегати и точни изисквания за филтри.
В медицинския свят се очаква най-доброто качество на въздуха (IAQ). Въпреки това, той е изключително трудна среда, която се променя ежедневно по начина на използване и дейности. Използваните сгради в здравеопазването обикновено са доста сложни. Затова е необходимо оптимално планиране и много внимателен дизайн, за да се постигне оптимално качество на въздуха в помещенията.

Качество на въздуха в помещенията

 

Продуктите на Системеър функционират добре в инсталации, използвани в здравеопазването. Продуктите са съвременни, надеждни, икономични, лесни за управление и безшумни по целия си диапазон. Те работят добре съвместно, и когато се инсталират в правилните комбинации, вие получавате енергийно-ефективна инсталация.

Енергийна ефективност

 

Ако разгледате по-нататък енергийната ефективност, може да спечелите много, като използвате оборудването за управление на Системеър за вентилация и климатизация. В проучване, проведено в Швеция, резултатите показват, че около 40% от общото потребление на енергия идва от вентилацията. Използвайки правилното оборудване за автоматичен контрол, може да спестите енергия, докато поддържате добър вътрешен климат.
Свържете се със Systemair за енерго-ефективни и надеждни вентилационни продукти.

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback