Systemair

Оптимална вътрешна среда за училища

 

Изследванията показват, че качеството на въздуха в класните стаи е отговорно за академичния успех. Времето, когато  температурата и нивото на CO2 в класните стаи бяха контролирани чрез отваряне и затваряне на прозорците, приключи. Повече плътни сгради изискват използването на механична и контролирана климатизация. Този факт трябва да се вземе предвид при планирането на преустройството и изграждането на училищните съоръжения.
Училищна среда означава много хора, присъстващи в определени часове от деня и като цяло с относително големи вариации.
Прочетете статията "Добре е да знаете" по-долу, за да научите повече:

Добре е да знаете

 

Най-новите проучвания показват, че качеството на въздуха в класните стаи е отговорно за академичния успех. Времето, при което температурата и нивото на CO2 в класните стаи бяха контролирани чрез отваряне и затваряне на прозорците, приключи.
Прочетете повече

 

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback