Systemair

Вентилация при тунелно пробиване

Широката ни гама продукти ви гарантира най-подходящото решение в строителната фаза на тунела.

 

Вентилацията по време на изграждането на тунела е необходима за осигуряването на външен въздух, необходим за разреждане на замърсителите, произвеждани от използваните машини по време на различните етапи на производството, като създава безопасна среда на работния екип. Нашата широка продуктова гама Ви осигурява най-подходящото решение за вентилация във фазата на изграждане на тунела. Можем да оразмерим системите в съответствие с действащите закони.

Продуктовата гама се състои от едно- или многостъпални аксиални вентилатори, за да се постигне необходимото налягане на системата за всяка дължина на тунела. Въздуховодите с висока якост, ефективните инвертори и надеждните обезпрашители допълват нашата система.
Прочетете повече тук.

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback