Systemair

Вентилация на пътни тунели

 

В пътните тунели са необходими въздушни дебити за разреждане на емисиите на замърсители от превозни средства - като въглероден оксид(CO), азотни оксиди (NOx) и сажди (частици), за да се поддържа приемливо качество на въздуха за пътуващите. Също толкова важен е контролът на последиците от пожара в тунелите. Вентилационната система трябва да бъде проектирана и оразмерена така, че да осигурява достатъчна скорост и посока за контролиране разпространението на дим и топлина в случай на пожар.

Вентилационните системи могат да бъдат конфигурирани в зависимост от различни ключови елементи като: дължина, посока на движение, градиент, дебити, размер на огъня и сценарий и др.

Системеър осигурява техническа експертиза за проектирането на вентилационните системи, осигурява най-съвременните продукти и подпомага монтажа, пускането в експлоатация и действието на доставените системи.

Напречна вентилация

 

При напречната вентилация се използват отделни въздуховоди за въвеждане на установени дебити чист въздух в тунела и извличане на замърсен въздух от него.

Прочетете повече за напречната вентилация

Полу-напречна вентилация

 

Полу-напречната вентилация използва въздуховоди за подаване на необходимото количество въздух за разреждане на замърсителите.

Прочетете повече за полу-напречната вентилация

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback