Systemair

Метро- и железопътна вентилация

 

Подземният транспорт и железопътните системи стават все по-чести, тъй като позволяват бърз транзит, при транспортиране на голям брой пътници. Мрежата от високоскоростни влакове, както и стандартните релси, все повече се прехвърлят към подземни тунели, за да се намали въздействието върху околната среда.
И двете приложения изискват вентилация. В метрата притокът на голям брой хора и наличието на движещи се влакове водят до намаляване на кислорода и увеличаване на топлината и замърсителите. Това изисква механична вентилация, за да се постигне необходимия обмен въздух и да се осигури комфорт на пътуващите в подземните влакови системи. Системите за вентилация имат и втора, още по-важна цел. Това е да се гарантира безопасността в случай на пожар. За да се създаде безопасна и чиста евакуационна среда се активира механична вентилация както в тунелите, така и в станциите. При железниците вентилацията на тунелите е посветена основно на пожара, при който е изключително важно да се контролира разпространението на дима и да се създадат безопасни зони и чиста среда за пътниците.

Зони на безопасност
В шосейните, метро- и жп-тунелите, където се предвиждат безопасни зони, Системеър може да осигури пълен пакет от продукти, за да посрещни нуждите. Безопасните зони често са под свръхналягане и подходящите вентилатори, решетки, клапи-свръхналягане и пожарни клапи могат да се използват за създаване на необходимото надналягане, обикновено между 30 и 80 Ра.
Оборудването за вентилация е същото, което се използва при полу-напречна и напречна вентилация. Прочетете повече тук:

Transverse ventilation

Transversal ventilation uses separate air ducts to introduce inside the tunnel set flow rates of fresh air and extract the flue air from the tunnel.

Read more about transversal ventilation

Semi-transverse ventilation

Semi-transversal ventilation uses air ducts to supply the right amount of air to accomplish the dilution of the pollutants.

Read more about semi-transverse ventilation

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback