Systemair

Системи за диференциално налягане в стълбища

Важно за животоспасяването и бързото пожарогасене

 

В случай на пожар, димните газове не са най-голямата заплаха само за евакуиращите се хора. Те излагат на риск персоналът на спасителната служба и пречат на работата им. Ето защо, електронно контролираните системи за свръхналягане носят ново измерение на противопожарната защита. С обикновен превключвател, пожарните служби могат да пуснат приточните вентилатори до максимална мощност, като ограничават необходимостта от използване на мобилни вентилатори или дори да ги направят ненужни. Това означава, че електронните системи за свръхналягане не само подпомагат самостоятелната евакуация, но и осигуряват допълнителна защита срещу димните газове за пожарникарите дори при високи температури на огъня. Те осигуряват ясна видимост и обикновено позволяват по-бързо достигане до източника на пожара.

Системеър е водеща компания, когато става въпрос за комбиниране на ЕС-двигателна технология и технологията за управление с честотен преобразувател. Една херметична сграда с ниски пропуски поставя по-високи изисквания към планирането и внедряването на концепции за извличане на дим. При проектирането на система за свръхналягане, вентилаторите за изсмукване на дим, необходими за изсмукване на дим във вътрешните шахти, играят важна роля. Обединяването на двете системи - извличането на дим и системата за свръхналягане - във функционираща цялостна концепция е последното развитие на Systemair.

Ползи от електронните системи за свръхналягане

 • По-бързо само-евакуиране: Препоръчват се пожарни стълби, дори ако са разрешени и други схеми при маршрутите за бягство и спасяване. Евакуацията на хората е по-бърза през стълбища без дим или стълбища с по-малко дим - рискът от паника може да бъде намален.
  По-бързо спасяване от други: при електронните системи за свръхналягане притокът на въздух от вентилаторите може да се превключи на максимален дебит от пожарен ключ. Това позволява изтегляне назад и изхвърляне на дима дори при високи температури на огъня. Налягането на стълбището надхвърля стандартното ограничение и в много случаи време-поглъщащия монтаж на мобилни вентилатори, подобряващи видимостта, е излишен.
  По-голяма гъвкавост при пожарогасителни операции: Мобилните вентилатори, поставени на входа на сградата, могат да се превърнат в "опасно препятствие" на аварийните работни групи. Със системата за диференциално налягане на Системеър тези вентилатори не са необходими.
 • По-голяма сигурност за аварийните работни групи: Високите скорости на въздуха, комбинирани с електронно контролирана вентилация, намаляват концентрацията на запалими газове и горещия въздух в зоната при пожар. Това намалява риска от обратно изтегляне и забавя разгарянето.
  По-висока защита на сградата: С възможността за промяна на зададеното налягане с електронната система за свръхналягане се позволява по-бърз достъп за пожарникарите. Това намалява пожарните щети, което може да бъде поощрено от застрахователите в определени случаи.
  Надеждност: Електронните системи за свръхналягане не се влияят от ветрово натоварване, снежни покрития или промени в налягането поради студен или топъл въздух.
 • Намаляване на строителните разходи: Не се изискват отвори за вентилационни решетки. Регулиращи клапи и допълнително оборудване против атмосферни влияния обикновено не са необходими.
  Намаляване на експлоатационните разходи: Няма сложна настройка или почистване на регулиращите механични клапи.
  Постоянна точност по време на жизнения цикъл: Системите за електронно свръхналягане автоматично компенсират потенциалните пропуски, дължащи се на нормалното износване на сградата.
  Архитектурна свобода: Не са необходими огромни въздушни терминални устройства или високи покривни вентилатори.

 

Прочетете повече за системите с диференциално налягане

Онлайн каталог

Открийте подробна информация за продукта Онлайн каталог.

 

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback