Systemair

Системи за Зелена Вентилация със Струйни Вентилатори за Паркинги

 

По-голяма безопасност, по-голяма ефективност

Високи стандарти за безопасност и енергийна ефективност - Системата Зелена Вентилация със Струйни Вентилатори на Системеър отговаря на тези изисквания без компромис: Системата постига 80% икономия на енергия в режим Зелен вентилация * и може да се доверите на обещанието за безопасност на глобален системен партньор.

Три пъти добър

  • Ниски оперативни разходи
  • Конкурентна първоначална инвестиция
  • Спазване на европейските и международните стандарти

Компоненти

Системата Зелена Вентилация със Струйни Вентилатори основно замества въздуховодната система на паркинга. В зависимост от концепцията за вентилация на отделния паркинг и определените стандарти за безопасност, може да се монтират допълнително приточни вентилатори към изсмукващите. Системеър предлага аксиални вентилатори (серия AXC), както и високотемпературни смукателни вентилатори, аксиални или центробежни модели, предназначени за монтаж в канали или на покриви (AXC (B), AXC (F) или DVV), сертифицирани съгласно EN 12101- 3. Системеър е в състояние да предложи всички допълнителни компоненти, като шумозаглушители, клапи, и други за модерна вентилационна система.

Примери за приложение и проектиране

Колкото по-добро е проектирането, толкова по-ефективна е системата. В допълнение към размерите на паркинга, правилното планиране включва данни като заетост, модел на оползотворяване и пикови натоварвания. Оразмеряването на вентилационната система обикновено се основава на кратността на въздуха (в зависимост от атмосферното замърсяване) или на дефиниран въздушен обем, който се умножава по броя на местата за паркиране. С помощта на Зелената Вентилационна Система можете да избегнете "мъртви" зони в паркинга. Струйните вентилатори Системеър се използват за ежедневна контролирана вентилация, както и за отдимяване в случай на пожар.

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback