Systemair

Зелена Вентилация

Нашите продукти за зелена вентилация гарантират изключителна енергийна ефективност в съчетание с добре обмислен разход на материали и производствени методи. Ние сме активни в разработването на решения, включително процеси като възстановяване на топлина, нощно охлаждане, контролирана вентилация и др.

Най-високо ниво на сертификация

Много основни доставчици днес са сертифицирани по ISO и имат маркирани СЕ-продукти, но дали това е достатъчно? Ние не мислим така и отиваме по-далеч като работим усилено, за да гарантираме, че нашите продукти отговарят на възможно най-много приложими стандарти. Това означава например Eurovent в Европа и други местни сертификати в зависимост от страната. Постигането на това ниво на съответствие изисква ресурси и експертиза. Systemair има най-модерните европейски центрове за развитие, които са сертифицирани от AMCA и се обновяваме непрекъснато, за да посрещнем променящите се изисквания и се възползваме максимално от новите технологични възможности.

Потърсете Certificates на сайта с Вашия език, за да научите повече.

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback