Systemair

Контролирана Вентилация - AIAS

 

AIAS ще повиши ефективността на Вашия ориентиран към нуждите контрол на климата на по-високо ниво.

 

Контролираната вентилация е мощен инструмент за влияние върху много аспекти на качеството на климата в помещенията, като температура, налягане, влажност, съдържание на СО2, частици и др. В продължение на много години нашите клиенти и ние можахме да усетим тези ползи от качеството в обществени сгради, офиси, спортни зали, болници, домове.

Systemair винаги стои зад качеството и ефективността. AIAS ще повиши ефективността на вашия ориентиран към търсенето контрол на климата на по-високо ниво, като осигури прост и пълен преглед и комуникационен интерфейс за въвеждане в действие, експлоатация и поддръжка и BMS-интеграция.

Ефективно управление на контролираната вентилация

Традиционната концепция за високо качество на въздуха в помещенията, постигнато благодарение на контролираната VAV система, става сега много по-ефективна. Внесете в помещението само толкова въздух, колкото е необходимо, за да посрещнете нуждите от качеството му във всеки един момент. Допуснете само толкова неприятни странични ефекти като шум, които са неизбежни при задоволяване на изискванията за качество на въздуха в помещението във всеки един момент. Подгответе само толкова висококачествен въздух, колкото е необходимо, за да задоволите действителната нужда от въздух във всички вентилирани помещения във всеки момент. Изразходвайте само толкова енергия, колкото е необходимо, за да произведете висококачествен въздух, за да задоволите вентилационните нужди на помещенията във всеки момент. Използвайте само толкова финансови средства, инженеринг, инсталации, автоматизация и поддръжка, с колкото ще задоволите изискванията към високоефективна автоматизирана контролирана вентилационна система.

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback