Systemair

Как искате решението си?

 

Модулният агрегат на Системеър за центрове за данни GENIOX лесно се адаптира към спецификата на вашия център. Различните комбинации и размери са предназначени да сведат до минимум разходите за транспорт и монтаж. Има няколко монтажни алтернативи, и устройствата могат да бъдат инсталирани на открито или вътре. Независимо дали избирате да инсталирате устройствата на открито или закрито, те винаги ще бъдат инсталирани извън вашето работно пространство, което ви дава максимална повърхност за оборудването за данни. Разпределението и ограничаването на въздуха могат да се извършват по различни начини, за да отговарят на вашите изисквания за пространство и енергийна ефективност; например чрез повдигнати подове, решетка на стената, дифузор над главата, ограничение в топлите коридори, задържане на студения въздух, връщане през въдуховоди и др. Нашите агрегати ви предлагат няколко предимства:

 • Ултра ефективно свободно охлаждане без външен въздух в центъра за данни
 • Ефективна конфигурация с ниски вътрешни скорости и падове на налягането, за да се гарантира най-ниска pPUE и безопасност.
 • Ефективно овлажняване на външния въздух с изключително ниска WUE
 • Работен режим ERE за най-ниско ниво на TCO
 • Едноетапно адиабатно охлаждане с възстановяване на водата за ниски WUE
 • Вградени управления и сензори за лесна работа
 • Фабрично-изпробвани EUROVENT-сертифицирани агрегати
 • Подкрепа от Системеър навсякъде по света
 • Енергоефективни ЕС-вентилатори за по-ниска консумация на енергия
 • Опция за Член 3 готовност: ATS и UPS за управление
 • Опционален DX пакет с лесна подготовка за включване
 • Допълнителен модул за възстановяване на енергия

Прочетете повече

 

> Охлаждане на Центрове за данни
> Индиректно свободно охлаждане
> Geniox за по-зелен Център за данни

 

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback