Systemair

 

Контролираната от потребностите вентилация е мощен инструмент, който влияе върху много аспекти на качеството на климата в помещението като присъствие, температура, влажност, летливо органично съдържание, съдържание на СО2 или частици и др. В продължение на много години крайните клиенти могат да се възползват от това качество и предимства в големи инсталации, обществени сгради, офиси, спортни зали, болници, училища и др. Традиционно високото качество на въздуха в помещението се постигаше чрез постоянно високи кратности на обмяна на въздуха. Но с увеличаване на енергийните разходи, както и строителните разпоредби (EPBD) и директивите за проектиране на продукти за намаляване на енергийното потребление (ERP), контролираната вентилация става все повече новата тенденция в индустрията чрез използване на системи с променлив въздушен дебит.

Системите за постоянен въздушен дебит (CAV) са пригодени към пазарен сегмент, където специфична вентилация / условия имат приоритет над енергията. Някои сегменти в здравеопазването, индустрията или аварийните вентилации системи са няколко примера в това отношение.

Въпреки това с качеството на продуктите и стандартите днес няма обяснение защо вентилацията не може да бъде пригодена само към това, което е необходимо. Целта е да се разходва само толкова енергия, колкото е нужно, за да се подготви висококачествен въздух, който да отговаря на потребностите за вентилация на помещенията във всеки момент. Да се използват само толкова финансови средства, инженеринг, инсталации, автоматизация и поддръжка, колкото е необходимо, за да се задоволи нуждата от високоефективна автоматизирана контролирана вентилационна система.

Ето защо ние в Systemair сме създали специфична продуктова гама, която да задоволи тези изисквания.

Systemair винаги означава качество, както и ефективност. С новата ни система AIAS ще повишим ефективността на Вашия ориентиран към потребностите климат на по-високо ниво. Изразходвайте само толкова енергия, колкото е необходимо, за да подготвите висококачествен въздух, който да отговаря на изискванията за вентилация на помещенията във всеки един момент. Използвайте само толкова финансови средства, инженеринг, инсталации, автоматизация и поддръжка, колкото е нужно да задоволите потребностите от високоефективна автоматизирана контролирана вентилационна система. AIAS е предварително програмирана, лесно конфигурируема и лесна за работа система за управление, оптимизираща консумацията на енергия в контролирани системи за вентилация на сгради, с контролери с променлив въздушен поток (VAV). Също и други параметри на системата за вентилация, като статично налягане, шум във въздуховода, на управлението и крайните елементи, са пред забележително подобрение чрез оптимизиране на функционалността на AIAS.

Това, което отличава AIAS от стандартната система за контрол на налягането е, че постига най-ниското системно налягане чрез постоянно наблюдение на положението на VAV-клапата и настройването й за отваряне и регулиране на необходимия поток въздух, като по този начин постоянно се опитва да намали налягането в системата.

С намаляването на налягането в системата ние не само се възползваме от по-ниските разходи за енергия, но и от намаляването на шума от продължаващата работа на VAV-клапата, която се опитва да контролира въздушния поток.

Ето няколко от уникалните продажбени качества на AIAS:

  • Отделна оптимизация на мощността на приточния и изхвърлящия вентилатор от един централен контролен блок "Combox" AIAS
  • До 30 отделни стаи или зони с VAV-контрол
  • Отворена архитектура на системата
  • Почти неограничен брой централни контролни блокове AIAS "Combox" могат да бъдат свързани в каскада
  • Намаляване на мощността на вентилатора до минимума, който може да покрие нуждите от вентилация.
  • Функция за запис
  • Календарен/времеви график на работа
  • Уеб интерфейс, дистанционно управление

 

Ричард Байтмирза
Бизнес развитие, IAQ Системи

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback