Systemair

Противопожарна безопасност във високи сгради

 

Съдържа концепция за пожарна защита. Изчисляването на променливите е трудно поради тяхното разнообразие

Кулата "Grosspeter " в центъра на Базел има всичко, за да се превърне в нова забележителност за метрополията на река Рейн. Сградата, която е с височина почти 80 м, ще бъде използвана за различни цели: 10 000 м2 ще бъдат използвани за офиси и търговски сгради. Ще има хотел и подземен многоетажен паркинг. Това задължително изисква особено високи стандарти за вентилационен инженеринг, както и за димна и пожарозащита. Допълнително усложнение е, че на потенциалните наематели на офис пространства трябва да се предлагат гъвкави разпределения и разнообразни интериори. По-специално, в случай на пожар, противодимната система трябва да бъде проектирана по начин, осигуряващ надеждно функциониране, независимо от бъдещото вътрешно оформление и свободен от дим евакуационен маршрут на сградата.

"Интервениращо отдимяване" за подземен паркинг

Подземният паркинг, който разполага със спринклерна система, е разделен на четири пожарни/отдимителни зони с пожароустойчиви врати. Димът се изтегля механично от тези участъци през покрива с осем-кратен въздушен обмен, като едновременно използва естествен приток на свеж въздух за компенсация. Целта е "Интервениращо отдимяване". Това позволява незабавна евакуация на хората и бързото разполагане на пожарникари в централния паркинг.

Концепцията за механично отвеждане на дим и топлина включва подземния паркинг, необходимите вентилатори, шумозаглушители и отдимителни клапи( свеж и изхвърлян въздух), както и точната система за предупреждение, включваща CO- и NO2- сензори и прозрачни предупредителни знаци , Вентилаторите трябва да бъдат сертифицирани за 120 минути при 400 °C съгласно EN 12101-3.

Надеждното изчисление е трудно

Същината на концепцията за противопожарна безопасност за самата кула е системата за защита от дим при пожарна евакуация със съответната буферна зона. И двете активно поддържат свръхналягане. Изсмукване, асансьор за пожарникарите и компенсацията с чист въздух през два пътнически асансьора допълват концепцията. Изсмукването се постига с димни изпускателни клапи в зоната на ползване и помощта на вентилатор на покрива. В допълнение, надналягане в стълбищната клетка предотвратява повторното й задимяване.

Особено предизвикателство при проектирането на системата за защита от дим за кулата Grosspeter бе големият брой променливи, които се случват по време на пожар:

• кумулативни пропуски на въздух през външните стени, изтичане през вратите на асансьора

• вратите на приземния етаж, които са напълно отворени в случай на пожар

• съотношението на налягане между зоните на ползване и евакуация.

Райнер Келх, мениджър за системите за защита от дим в Systemair, казва: "Многото променливи и техните взаимодействия правят почти невъзможно надеждното изчисление, дори с помощта на интеграли, вместо това, поради ограниченията за безопасност се изпълняват наредбите, които са икономически трудно приложими. Това прави още по-важен практическия опит на един широко-ориентиран доставчик."

Типичен пример е инсталирането на специална въздушна завеса на вратата между затворената зона и сутерена. Благодарение на разликата в налягането от 10 Ра, това предотвратява разпространението на пожара с димни газове - дори ако основният вход е постоянно отворен. Това е значително по-рентабилно от инсталирането на по-големи вентилатори, които в противен случай биха били необходими.

Проект:             Grosspeter Tower, Basel, Switzerland

Концепция:       Концепция за пожарна безопасност за високи офис сгради

Част:                  Механични системи за отвеждане на дим и топлина

Продукт:            Тип AXC 560 (F) и 1250 (F) вентилатори, шумозаглушители, димни клапи

Проект:              Gruner Gruneko AG , Basel, Switzerland

Изпълнение:      Meier-Kopp AG, Reinach, Switzerland

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback