Systemair

Прецизно контролиран въздушен поток

 

Много от контролираните вентилационни системи са изправени пред един общ проблем. Те са предназначени за работа с някакъв номинален обем на въздушния поток, който съответства на скорости на въздушния поток от няколко метра в секунда в канала. Това е слънчевата страна на живота за повечето вентилационни системи, тъй като въздушният поток се контролира лесно и прецизно с помощта на прости и достъпни средства като обикновените контролери VAV (променлив въздушен дебит).

Въпреки това има периоди, когато се изисква само малка част от този номинален обем на въздушния поток. Да отбележим някои примери за такива контролирани вентилационни системи.

 • Минимална вентилация за непрекъснато ограничаване на летливото органично съдържание (VOC) и други замърсители от мебели, под, почистващи препарати и т.н. в училища, здравни или жилищни помещения по време на незаети периоди с възможно най-малко загуба на енергия.
 • Охладени или отопляеми помещения с прецизен контрол на температурата чрез вентилация.
 • Прецизна дозировка на специално обработен въздух, напр. чрез йонизация, антимикробни агенти и др.
 • Системи за вентилация, които акцентират върху енергийно ефективни и екологични приоритети.

По време на тези периоди на работа скоростите на въздушния поток възлизат далеч под един метър в секунда. Тук най-популярните методи за контрол безпомощно се борят срещу масово нарастващата неточност.

Излизане от клопката за неточност при измерване на ниската скорост на въздушния поток.

Някои от методите за измерване на скоростта на въздушния поток изглежда решават проблема с неточност при ниска скорост и се представят добре и при по-високата скорост на обхвата.

Акустичен (ултразвуков) принцип на измерване на потока

 

Предимства

 • Апаратът може да бъде монтиран в практически всякакъв вид въздуховоди
 • Монтажът не намалява напречното сечение на тръбата, което означава възможно най-ниска загуба на налягане и шум
 • Висока точност на измерване
 • Голям обхват на измерване

Недостатъци

 • Не-компактно решение, измерването, контролерът и управлението на регулиращата клапа обикновено са разделени
 • Висока цена
 • Сложен алгоритъм за управление

 

Ограничителен принцип за измерване на потока - Тръба на Вентури, дюза, бленда

 

Предимства

 • Умерена цена
 • Прецизно измерване, лесно калибриране
 • Компактни комбинации от измервателни трансмитери, контролери и задвижки за VAV

Недостатъци

 • Ограничаване на скоростта за достатъчна прецизност при измерване (> 0,5 m / s) при компромис с постоянно намалено напречно сечение на потока
 • VAV

ΔP сензор за измерване на налягането, прикрепен към и движещ се с лопатката на VAV-клапата

 

Предимства

 • Широк обхват на измерване

 • Висока точност на четене

 • Разполага с почти пълно напречно сечение за потока

 • Благоприятно ниска цена

 • Компактни VAV комбинации от измервателни трансмитери, контролери и задвижки

Недостатъци

 • Сложен контролен алгоритъм

Какъв е изборът?

 

Анализът на методите даде възможност за сравнение. Опростената диаграма показва резултата. Методът на сензора за измерване ΔP, прикрепен към и движещ се с лопатката на VAV-клапата, бе предпочетен с перспективата си за получаване на VAV-контрол и управление за ниски и средни скорости с изключителна точност при твърде разумна цена. Продуктът, който ще се разработва, е получил името OPTIMA-LV-R. Използвахме DNA на нашите стандартни VAV контролери от семейството на OPTIMA като прецизност, комфорт, надеждност, актуализирахме измервателния хардуер и добавихме част сложни контролни алгоритми. Това ни помогна да преодолеем основния проблем на този метод - плаващия k-фактор. Общоизвестно е, че обемът на въздушния поток (q) в затворена система може да бъде изчислен от пада на налягането в тази система (ΔР) и фактор, който представлява съпротивлението на потока при тази система, наречен к-фактор (к).

q=k√∆P

Контролната клапа има различно съпротивление за всеки ъгъл на отваряне (∠α). Така че има неограничен брой различни k-коефициенти (k1 ... kn, n = ∞) за клапата между напълно отвореното и напълно затвореното положение.

 

Следователно управляващият алгоритъм трябва непрекъснато да чете действителното положение на клапата и загубите на налягане. За да се интерполират моментните стойности на к-фактора, в управляващия алгоритъм се прилага полином с по-висока степен.

При изключително ниски налягания във въздуховода под 2 Pa, когато скоростта на въздушния поток падне под 0,2 м / сек, специална процедура предпазва контролера от нежелани колебания и механично натоварване на задвижващия механизъм, като държи клапата в статично положение на изчакване.

Когато налягането на тръбопровода се възстанови до оперативна стойност, контролерът се връща към нормалното състояние на работа - контрол на въздушния поток. Цялата основна и разширена функционалност е събрана в VAV-кутия с компактно задвижващо / контролно устройство, което е трудно да се разграничи от стандартните VAV устройства.

Въпреки това, някои от характеристиките правят OPTIMA-LV-R изключителна

 • Независим от налягането компактен регулатор на променлив въздушен поток - електронен тип
 • Диапазон на регулиране на скоростта на въздушния поток 0,2 - 6 m/s (скорост в еднакъв по размер въздуховод)
 • Адаптивна измервателен сензор за високоефективни динамични измервания на налягането в целия диапазон на скоростта
 • Усъвършенстван алгоритъм за подходящ контрол на въздушния поток дори при статично налягане 2 Pa
 • Работещ при ΔP-обхват 2 - 600 Ра
 • Най-ниското възможно ограничение на напречното сечение за дадени параметри на налягане / поток, което води до ниска загуба на налягане, нисък шум
 • Неточност прибл. 5% от целия контролен обхват
 • Клас на пропуски 4C съгласно EN 1751 при налягане до 1000 Ра
 • Пълен набор от оперативни и заместващи функции(Отваряне, Затваряне, Vmin, Vmax)
 • Оразмеряване: За диаметър на въздуховодите 100 - 400 мм
Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback