Systemair

 

С напредването на летните месеци често се чува фразата "влажността е много висока" и хората се оплакват от влажността толкова, колкото и от топлината. Това е особено често срещано явление в крайбрежните райони. Така че, "Какво е влажност?" и защо казваме: "Жегата е наред, но влажността е ужасна".

Накратко, влажността е термин, използван за водните пари, суспендирани във въздуха. Има 3 отделни измервания на влажността в ОВК индустрията (или терминологията), които обозначават различни концепции. Това са:

  • Абсолютна влажност
  • Специфична влажност
  • Относителна влажност

Абсолютната влажност определя масата на водната пара на единица обем въздух. Измерена с помощта на устройства, наречени хигрометри, абсолютната влажност е стойност, която се променя с климата и географията. Следователно тя намалява, когато се движите от екватора до полюсите и от крайбрежните райони до вътрешните и планинските райони.

Специфичната влажност обозначава съотношението на масата на водната пара във въздуха към общата маса на въздуха. С други думи, това е просто съотношение на смесване. Обикновено се използва, за да се посочи колко грама водна пара се съдържат с 1 кг въздух. В психометричната диаграма, показана по-долу, цифрите вляво показват специфична влажност.

Относителната влажност на въздуха е съотношение, изразено в проценти, на наличното количество атмосферна влага към количеството, което въздухът може да задържа при определена температура. 100% относителна влажност означава, че въздухът е напълно наситен с вода и че не може да задържа повече водна пара. Тоест, всяка допълнително добавена водна пара във въздуха кондензира в течна форма или се суспендира във въздуха под формата на мъгла. Въз основа на това може да се каже, че вероятността от валежи е по-висока при висока относителна влажност. Стойността, която понякога се посочва като влажност при прогнозите за времето, всъщност е относителна влажност. За разлика от специфичната и абсолютна влажност, хората усещат относителната влажност, която пряко влияе върху нашия комфорт.

 

В психрометричната диаграма по-горе цифрите на дъното представляват температура по сух термометър, цифрите вляво представляват специфична влажност, а сините линии - относителна влажност. Както може лесно да се види от диаграмата, при запазване на специфичната влажност, т.е. постоянна маса на водната пара във въздуха, относителната влажност пада, докато температурата се повишава. Това е така, защото, както беше споменато по-горе, количеството на парите, които могат да се поддържат от въздуха, се увеличава с нарастващата температура.

 

Фигурата по-горе показва също, че едно количество водни пари генерира различни стойности на относителната влажност в едно и също помещение при различни температури.

 

След като накратко споменахме какво е влажността, нека посочим въздействието й върху човешкия комфорт. Както високата, така и ниската влажност имат неблагоприятен ефект върху нас. Може да се твърди, че температура между 20-25 °C и относителна влажност между 40-60% са подходящи условия за комфортен живот. Жизнеността ни е неблагоприятно засегната при атмосферни условия, които са извън тези граници.

Човешкото тяло е способно рефлекторно да отделя топлина чрез изпотяване, когато температурата се повишава. Потта, изхвърлена през порите на тялото, се изпарява и смесва с въздуха. Тъй като се изпарява, тя извлича топлина от човешкото тяло, което го охлажда. Въпреки това през летните месеци и особено в крайбрежните зони, поради високата относителна влажност, въздухът вече е приел достатъчно водна пара, което затруднява задържането й. Потта, излъхвана от човешкото тяло с цел охлаждане, се изпарява по-бавно, отколкото е необходимо, или изобщо не се изпарява. Топлината, която не може да бъде изхвърлена, води до повишаване на температурата, усещана от нас.

В допълнение към този ефект е известно, че високата влажност причинява заболявания като астма, сърдечна недостатъчност, загуба на натрий, ХОББ и др. Обаче не само високата, но и ниската влажност има неблагоприятни последици върху съществуването ни. Ниските нива на влага, които могат да се задържат от въздуха (специфичната влажност) при студено време, могат да доведат до сухи атмосферни условия. Известно е, че сухият въздух причинява сухота в кожата, респираторни заболявания, кръвотечение от носа и много други състояния.

 

Угур Еге Арат
Системеър HSK Турция

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback