Systemair

Колко тиха е въздушната завеса?

 

Коя е най-тихата въздушна завеса? Колко голям вход ще покрие въздушната завеса? За да могат клиентите да правят точни сравнения, всички производители трябва да измерват по същия начин. За да може да сравнявате ябълки с ябълки, просто казано. Индустрията за въздушни завеси вече улесни клиента в направата на добър избор за своите специфични нужди.

Фрико е инициатор на група Eurovent, наречена "Европейски въздушни завеси", която се фокусира върху въздушните завеси. Целта й е да се разработят нови насоки. Важна част от това е да се определят общи методи за измерване, които позволяват на клиентите да сравняват продуктите помежду им. Групата включва представители на дванадесет различни компании.

Звук

Преди, обичайният начин да се посочи нивото на звука бе нивото на звуково налягане - стойност, която зависи от характеристиките на помещението и от това колко далеч от продукта е извършено измерването. Някои производители като Фрико ясно посочваха условията, при които се измерват нивата на шума, докато други производители са използвали измервания, взети по нереалистичен начин и можеха да претендират за по-ниски нива на шума, отколкото всъщност са.

От юли 2017 г. всички производители ще съобщават нивата на звукова мощност (в съответствие с ISO 27327-2) за своите продукти. Звуковата мощност е обективна стойност и не зависи от характеристиките на помещението. Това улеснява клиентите при сравнение на различни продукти, което Фрико отдавна желае и подкрепя. Тази стойност е по-висока от нивото на звуково налягане частично поради това, че се основава на различна логаритмична скала спрямо тази, използвана за звуковото налягане.

От 1 юли 2017 г. в документацията на Frico ще бъдат посочени нивата на звуковата мощност и звуковото налягане за всички въздушни завеси.

 

Въздушен поток

Има много различни методи за измерване на въздушния поток и обема на въздуха. За съжаление, в индустрията е обичайно да не се отчитат условията, при които са получени данните за въздушния дебит. Това води до публикуване на номиналните или стойности при свободно духане(които са много по-високи) и сравняването им с действителните стойности на въздушния поток, напускащ устройството дава подвеждащо сравнение. Сега в групата Eurovent има споразумение за измерване на въздушния поток и по този начин получаване на данни за въздушния поток в съответствие с ISO 27327-1 - Лабораторни методи за изпитване при аеродинамичната оценка на производителността, които Frico прави отдавна. Това гарантира, че всички производители скоро ще отчитат стойности, които могат да бъдат сравнени.

Скорост на въздуха

Има няколко различни начина за измерване на скоростта на въздуха. Измерването на скоростта и хомогенността на въздушната бариера също е част от стандарт ISO 27327-1. Фрико вече измерва всичките си въздушни завеси съгласно този стандарт и резултатите могат да бъдат намерени в профила на скоростта на въздуха за всеки от продуктите му.

Доверие

Във Фрико разполагаме с една от най-модерните и развити лаборатории за въздух и звук в Европа, които ни помагат да измерваме по стандарта ISO. Нашите продукти правят това, което обещаваме, че ще направят. Благодарение на работата с Eurovent вече е по-лесно да сравняваме нашите продукти с тези на другите.

Ола Уоландър

Продуктов Директор - Въздушни завеси и отопление

Frico AB

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback