Systemair

 

В момента около 7.5 милиарда души живеят на тази планета. Това означава, че имаме 7.5 милиарда живи климатика, защото тялото ни също е климатик.

 

Независимо дали вдишваме въздуха в пустинята при + 45 ° C или на Северния полюс при -45 ° C, тялото ни се опитва да внесе въздуха в белите дробове при температура около + 37 °C . Затова тялото ни е най-старият, но в същото време един от най-сложните Климатици, защото не се нуждаем от компресори, хладилни агенти или други компоненти, които да обработят въздуха.

 

Когато Уилис Кериър се присъединява към компанията "Бъфало Фордж" през 1901 г. след обучението си в университета Корнел и проектира първата система за климатизация на печатница в Бруклин, той едва ли е знаел какво ще бъде въздействието на изобретението му върху хората по целия свят. Поради Първата световна война Бъфало Фордж продава отдела за климатизация и Уилис с шест колеги основават Carrier Engineering Corporation и се преместват в Сиракуза, Ню Йорк.

Най-големите промени в индустрията за климатизация след старта на Уилис Кериър виждаме днес по целия свят.

Основно, водени от законодателните разпоредби, но и от световния стремеж към един по-зелен свят, се наблюдават огромни промени в технологиите и хладилните агенти в рамките на групата от играчи в индустрията за производство на климатична техника и виждаме промяна от опита да пуснеш на пазара прост охладител или термопомпа до предлагане на интегрирана, контролирана, оптимизирана и цялостна система за по-добро качество на вътрешния въздух.

Също така виждаме тенденция в съвременните сгради да интегрират осветителни системи и прозорци в контролната верига на енергийно ефективни климатични системи. В бъдеще ще видим системи, които контролират всяко оборудване или машина, които оказват влияние върху топлинния или студения товар на сградата.

Това е голямо предизвикателство за всеки производител в ОВК-индустрията, тъй като типичната чиста вентилация и производителят на обикновен чилър или котел скоро няма да се среща. Виждаме вече конгломерати, основно от САЩ и Азия, които разнообразяват дейността си във всички области на оборудването за качествен вътрешен въздух - те стават специалисти в областта на отоплението и вентилацията, а основният им опит са били предимно охладители и термопомпи. Последните движения на пазарите показват, че по-големите компании стават все по-големи, а по-малките, главно семейно притежавани и управлявани от семейството, се поемат от конгломератите.

За да се сведе до минимум влиянието на глобалното затопляне, световните разпоредби изискват от производителите на чилъри и термопомпени агрегати да намалят преките и косвени емисии на CO2.

В Европа ERP-регулацията е определила минимално ниво на сезонна ефективност, като различни раздели са предназначени за охлаждане, отопление, комфорт и индустриални приложения. Това е минималното изискване за пускане на пазара на енергоемки продукти в ЕС. Пряката последица ще бъде подобряването на енергийното ниво на ново-инсталираните продукти.

 

Като се започна от CFC, след това през HCFC хладилни агенти - и двата с опасен ефект върху атмосферата по отношение на разрушаването на озоновия слой и въздействието на глобалното затопляне - благодарение на Монреалския протокол AC-света се обърна към HFC, за да снижи до 0 озон-разрушаващия ефект.

С издаването на F-газ Регулацията вътре в ЕС и други паралелни регламенти в останалата част на света, АС-индустрията навлезе в четвъртата революция на хладилните агенти. Предизвикателството е да се сведе до минимум ефектът от глобалното затопляне с програма за намаляване на емисиите на парникови газове до 21% към 2030 г. Това може да бъде възможно при възприемане на нови поколения синтетични хладилни агенти (т.е. HFO) или към естествени такива.

Налице са различни алтернативи на хладилни агенти с ниско / средно / високо налягане при работа, но във всички случаи успоредно с намаляването на нивото на ГПП ще се увеличат новите предизвикателства: запалимост, ефективност, работно налягане, токсичност. Цялата технология става много по-сложна!

При приложения с по-голям капацитет основният хладилен агент е R134a (HFC / GWP = 1430)

Основните алтернативни решения за R134a са:

  • R513A (HFO / GWP = 631)
  • R1234ze (HFO / GWP = 6)
  • R1234yf (HFO / GWP = 4)

За малки / средни мощности основният хладилен агент е R410A (HFC / GWP = 2088)

Основните алтернативни решения за R410A са:

  • R452B (HFO / GWP = 676)
  • R454B (HFO / GWP = 467)
  • R32 (HFO / GWP = 675)

Основните природни хладилни агенти, подходящи за AC, са:

  • R290 / Пропан (HC / GWP = 3)
  • R717 / Амоняк (GWP = 0)

По принцип индустрията за климатизация ще трябва да се придвижи към хладилни агенти с по-нисък GWP, ако не и към възможно най-много естествени хладилни агенти, както виждаме вече в скандинавските страни. Цялата АС-индустрия става все по-екологична в два аспекта:

  • Зелена по отношение на по-високи нива на ефективност на самите устройства;
  • Зелена по отношение на ниски нива на GWP на използваните хладилни агенти

Този ход е предизвикателство, но и чудесна възможност!

 

Михаел Бауер
Директор AC Сегмент
Системеър

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback