Systemair

Какво е добро качество на въздуха в помещенията?

 

Отдавна е известно, че имаме трудности да изразим какво имаме предвид с добра вътрешна среда. Има много параметри, които оказват влияние, когато се опитваме да го опишем. Няколко наши сетива дават информация за това, което се опитваме да изразим. Което означава, че източниците, които ни влияят, са и могат да бъдат светлина, течение, замърсявания, температура, влажност, емисии и др.

 

Предисловие

Знаем, че в една стая един човек може да се чувства комфортно, а другият - обратно. Това се дължи на факта, че всеки индивид има собствена идеална температура. Температурата често е основната причина за това да чувстваме дискомфорт.

Освен горепосоченото, дрехите и повърхностната температура може да повлияят на нашето състояние. Има няколко изследвания и експерименти по този въпрос и се оказва, че независимо от това колко добра е средата в стаята, около 5% от хората винаги ще бъдат недоволни.

По-долу можете да видите прогнозирания процент недоволни, когато температурата варира спрямо средната идеална температура.

 

Как се представяме

Има големи разлики в начина по който се представяме, когато имаме идеална температура, и когато става по-топло или по-студено от идеалната точка. Това е индивидуална, както и стайна температура и показва колко е важно, че можем да контролираме температурата в стаята.

Качество на въздуха

Качеството на въздуха е много трудно да се измери. Най-често срещаният начин да се направи това е концентрацията на CO2, но също така и измервания на летливите органични съединения (VOC) се извършват по различни начини. VOC са органични химични вещества, които имат високо налягане на парите при обичайна стайна температура. Високото налягане на парите им е резултат от ниската точка на кипене, което води до изпаряване или сублимиране на голям брой молекули от течната или твърдата форма на съединението и навлизането им в околния въздух - свойство, известно като волатилност. VOC са многобройни, разнообразни и повсеместни. Те включват както създадените от човека, така и естествени химически съединения. Повечето аромати или миризми са с VOC. VOC играят важна роля в комуникацията между растенията и съобщенията от растения към животни.

Скорост на въздуха

Често срещате определена дължина на струята от дифузор при крайна скорост 0,2 м / с. Това по-скоро е стандарт за производителите, за да имат обща основа за показване на качествата на продукта. В обитаемата зона (0,1 - 1,8 м над пода) най-често срещаните изисквания за скорост са 0,25 м / с през зимата и 0,15 м / сек през лятото.
Тук имаме още два фактора, наречени CLO (облекло) и MET (метаболизъм).

CLO е изолационната способност на дрехите, при дадено състояние, за да се чувствате добре. През зимата обикновено настройваме CLO-стойност на 1. През лятото се настройва на 0,8, а да си гол е 0.
MET зависи от нивото на активност, което човек има и може да бъде намерен в таблици за различни видове работа или дейности.

Това, което не сме дискутирали, е звуковото и светлинно замърсяване или емисиите в ежедневната среда, засягащи човека. Това, което можете да очаквате тук, е в зависимост от средата, в която се намира човекът. Ако човекът например е в търговски център, той/тя вероятно приемат по-високо звуково ниво отколкото в спалнята си. Диапазонът може да бъде между 30 и 40 dB (A).

Влажността може да окаже голямо влияние върху здравето на обитателите, ако е твърде ниска или твърде висока. "Идеалните" влажностни условия за хората могат да се считат между 40-60% (което също зависи от температурата на помещенията). Различните географски места могат да имат висока или ниска влажност, която може да се счита за комфортно или некомфортно състояние. Най-общо, ако въздухът в помещенията е с ниска влажност или "прекалено сух", това влияе отрицателно на човешката лигавица. Прекалено високата влажност на закрито може да доведе до риск от плесени във вътрешната среда.

Ако в системата за вентилация имате охлаждащ агрегат, той ще се погрижи за известно изсушаване на външния въздух с висока влажност.

Резюме

За да обобщим какво е добър вътрешен климат, трябва да разгледаме всички параметри, които могат да засегнат нашите сетива, което означава качество на въздуха, както и топлинна, акустична и визуална атмосфера. Всички те заедно образуват среда, в която да работим и всички те е важно да се поддържат на правилното ниво за създаване на добър климат. Но може би най-важният проблем, пред който сме изправени, е да осъзнаем различните нужди на хората и това, което те смятат за добър климат. Да имате възможност да повлияете на собственото си състояние в стаята или в част от стаята си е много съществено.

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback